Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune

Klikk for stort bildeFv 42 Blakstadheia - Blakstad bru GS Lasse Moen Sørensen   

I samarbeid med utbygger av Blakstadheia skal det etableres gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt tilbud helt frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger dekker 8 mill. kr av kostnaden, mens resten av kostnaden deles mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har stor biltrafikk og GS-vegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Prosjektet planlegges lyst ut i 2021.

Veg Fv 42
Fase Planfase
Kommune Froland
Til toppen