Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune

Klikk for stort bildeFv 42 Blakstadheia - Blakstad bru GS Lasse Moen Sørensen   

I samarbeid med utbygger av Blakstadheia skal det etableres gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt tilbud helt frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger dekker 8 mill. kr av kostnaden, mens resten av kostnaden deles mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har stor biltrafikk og GS-vegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien.

Stengt veg tirsdag 16. mars kl. 9-14

Klikk for stort bildeFv. 42 blir stengt på strekningen markert med rødt.

Fv. 42 vil være stengt for gjennomkjøring i Blakstad kleiver i Froland. Stengningen gjelder kl. 09-14. Det skal ryddes etter hogstarbeidene som ble avsluttet fredag 5. mars.

Vegen har vært stengt grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys. Arbeidene som ble gjort var klargjøring for prosjektet ved hugging av vegetasjon og omlegging av veilys, strøm og fiber i luftstrekk.

Bussene skal gå som normalt på strekningen, men det stenges for annen trafikk i tidsrommet 09-14. Omkjøringsveier er skiltet.

Lengre strengning fra sommeren

Når hovedarbeidene starter (tidligst sommeren 2021), vil det bli stengt på strekningen i flere måneder. Det er et utfordrende terreng å jobbe i, derfor må vi stenge på grunn av sikkerhet for arbeidere og trafikanter.

Raskere å gå eller sykle

Vi oppfordrer til å gå og sykle til og fra skole og jobb i nærområdet. Omkjøringsvegen vil føre til 12 minutter ekstra kjøring for reisende mellom Blakstadheia og Blakstad/Osedalen. For reisende mellom f.eks. Arendal og Froland vil det bli ca. 6 minutter ekstra kjøring.

 

 

Fv. 42 Blakstadheia
Veg Fv 42
Fase Byggefase
Kommune Froland
Til toppen