Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune.

   

Bilde av fv. 42 GS Blakstadkleiva - Blakstad bru under bygging, arbeid med fjellsikring pågår på bildet - Klikk for stort bildeFv. 42 GS Blakstadkleiva - Blakstad bru under bygging Lasse Moen Sørensen

 

Om prosjektet

I samarbeid med utbygger av Blakstadheia og Froland kommune, etableres det gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt og sammenhengende tilbud for myke trafikanter helt frem til kommunesenteret. Utbygger dekker 8 mill. kroner, mens resten av kostnaden deles likt mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har høy trafikk og gang- og sykkelvegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien.

Prosjektet har blitt betydelig mer krevende enn planlagt, og er kraftig forsinket.
31. desember 2022 åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring.
Den nye gang- og sykkelvegen åpner høsten 2023.

 

Kartlenke til prosjektområdet

 

Veg: fv. 42
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Froland
Trafikkmengde: 7.150 ÅDT, 8% tungtransport