Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør er regionalt samarbeid mellom Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, som skal arbeid som fremmer jernbanesaker som angår de tre partene og som ser jernbaneutbygging over fylkesgrenser i en større sammenheng. 

I behandlingen av Agder fylkeskommunes handlings- og økonomiplan 2024-2027 (sak 24/23) ble det vedtatt at Agder fylkeskommune trekker seg fra samarbeidet fra 1. januar 2024. 

Logo Jernbaneforum Sør - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Historikk

Jernbaneforum Sør ble opprettet i 1992 og er et politisk og administrativt samarbeid. Samarbeidet har vært organisert som et interkommunalt politisk råd,  med mandat å arbeide for en høyest mulig nasjonal prioritering av jernbaneutbygging i regionen og for en ny, mer moderne jernbanetrasé mellom Oslo og Stavanger. Dette innebærer høyhastighetsbane på hele strekningen Oslo til Stavanger (kalt Sørvestbanen). En viktig forutsetning for dette vil være sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Møtevirksomhet og organisering

Agder fylkeskommune har det administrative ansvaret for driften av forumet, i tett samarbeid med administrasjonene i Vestfold og Telemark og Rogaland fylkeskommune.  

I lenken under ser du saker som har vært behandlet i forumet frem til 2023. 
Møtekalender

Politisk leder av forumet 2020-2023 har vært Rune Hagestrand (H).  
Han kan kontaktes på e-post: Rune.Hagestrand@gjerstad.kommune.no

Hjemmeside

Jernbaneforum Sør

På forumets hjemmesider finner du oversikt med kontaktinformasjon til medlemmene i forumet samt rapporter som forumet har utarbeidet. Her ligger også uttalelser forumet har gjort, årsrapporter og andre rapporter forumet har utarbeidet. Her ligger også kart og kalkulerte reisetider med fremtidens jernbanen (Sørvestbanen) og mye mer.  

Den årlige konferansen - Jernbaneforum 

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, arrangerer Jernbaneforum Sør, en årlig konferanse med navn JERNBANEFORUM.  Se mer på konferansens nettsider. 

Jernbaneforum - årlig konferanse