Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør er regionalt samarbeid mellom Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, som skal arbeid som fremmer jernbanesaker som angår de tre partene og som ser jernbaneutbygging over fylkesgrenser i en større sammenheng. 

Klikk her for å lese mer om Jernbaneforum Sørs videokonkurranse for ungdom!

Klikk for stort bildeJernbaneforum Sør har eksistert siden 1992 og er et politisk og administrativ samarbeid. Samarbeidet er organisert som et interkommunalt politisk råd, som skal arbeide for en høyest mulig nasjonal prioritering av jernbaneutbygging i regionen og for en ny, mer moderne jernbanetrasé mellom Oslo og Stavanger. Dette innebærer høyhastighetsbane på hele strekningen Oslo til Stavanger (kalt Sørvestbanen). En viktig forutsetning for dette vil være sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Jernbaneforum Sør har jevnlige møter hvor også Jernbanedirektoratet, Go Ahead og Bane NOR deltar. På forumets hjemmesider finner du oversikt med kontaktinformasjon til medlemmene i forumet samt rapporter som forumet har utarbeidet. 

Jernbaneforum Sørs hjemmeside

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, arrangerer Jernbaneforum Sør, en årlig konferanse med navn JERNBANEFORUM.  Se mer på konferansens nettsider. 

Jernbaneforum - årlig konferanse 

Politisk leder av forumet 2020-2023 er Rune Hagestrand (H). 
Han kan kontaktes på e-post: rune.hagestrand@politiker.agderfk.no

Til toppen