Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør er regionalt samarbeid mellom Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, som skal arbeid som fremmer jernbanesaker som angår de tre partene og som ser jernbaneutbygging over fylkesgrenser i en større sammenheng. 

Logo Jernbaneforum Sør - Klikk for stort bildeLogo Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør har eksistert siden 1992 og er et politisk og administrativt samarbeid. Samarbeidet er organisert som et interkommunalt politisk råd, som skal arbeide for en høyest mulig nasjonal prioritering av jernbaneutbygging i regionen og for en ny, mer moderne jernbanetrasé mellom Oslo og Stavanger. Dette innebærer høyhastighetsbane på hele strekningen Oslo til Stavanger (kalt Sørvestbanen). En viktig forutsetning for dette vil være sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Møtevirksomhet og organisering

Agder fylkeskommune har det administrative ansvaret for driften av forumet, i tett samarbeid med administrasjonene i Vestfold og Telemark og Rogaland fylkeskommune. 
Jernbaneforum Sør har jevnlige møter hvor også Jernbanedirektoratet, Go Ahead og Bane NOR deltar. Se Jernbaneforum Sørs møtekalender og hvem som sitter i forumet på lenken under. 

Møtekalender og medlemsoversikt

Politisk leder av forumet 2020-2023 er Rune Hagestrand (H). 
Han kan kontaktes på e-post: rune.hagestrand@politiker.agderfk.no

Hjemmeside

Jernbaneforum Sør

På forumets hjemmesider finner du oversikt med kontaktinformasjon til medlemmene i forumet samt rapporter som forumet har utarbeidet. Her ligger også uttalelser forumet har gjort, årsrapporter og andre rapporter forumet har utarbeidet. Her ligger også informasjon om medlemmene, kart og kalkulerte reisetider med fremtidens jernbanen (Sørvestbanen) og mye mer.  

Den årlige konferansen - Jernbaneforum 

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, arrangerer Jernbaneforum Sør, en årlig konferanse med navn JERNBANEFORUM.  Se mer på konferansens nettsider. 

Jernbaneforum - årlig konferanse