Henvendelse til Psykososialt Ressursteam (PSR)

Psykososialt ressursteam bistår fylkeskommunale opplæringsarenaer i arbeidet med psykisk helse. Teamet består av tre psykologer, som jobber systemorientert og forebyggende i de videregående skolene og på lærlingearenaen i Agder Fylkeskommune.

Vi kan tilby kompetanseheving og opplysningsarbeid til både ansatte, elever og lærlinger i fylket, i ulike former for undervisning, seminarer og veiledning. Målsetningen vår er å finne gode tilnærminger til hvordan vi kan utvikle skolens kunnskap om sammenhengen mellom trivsel, psykisk helse og læring, og oppfordre til å bruke denne kunnskapen til det gode for både enkeltelever og det psykososiale miljøet de er daglig del av.

Saken skal være drøftet i skolens TO-team/ressursteam, eller i samarbeidsmøte mellom PPT og fagopplæringen før henvisning sendes.

Ta kontakt

Til toppen