Åpningsmarkering rundkjøring fv 405, Vennesla - 2. desember 2021

Av: Fylkesordfører Arne Thomassen

Kjære alle sammen, 

Vennesla er i vekst og folketallet øker. Ja, i folketall vokser dere mest i hele Kristiansandsregionen! 

Det er også stor utvikling i handels og næringsliv med blant annet det nye kjøpesenteret Atrium.  

Alt dette er virkelig gode nyheter og vitner om målrettet arbeid! 

Med stor vekst følger også krav om å legge enda bedre til rette for at folk kan komme enkelt frem og benytte tilbudene Vennesla har å by på. 

Derfor er det gledelig å være her i Vennesla i dag og åpne denne nye rundkjøringa mellom fylkesvei 405 og Sentrumsvegen. 

Nå står en flott femarma rundkjøring klar med kobling til Røllend og Nesvegen. 

Jeg vil rette en stor takk til Vennesla kommune for fullfinansiering og godt samarbeid mellom kommunen og oss i fylkeskommunen.  

Sammen har vi fornya infrastrukturen, området har fått ny belysning og det er laget ny gang og sykkelvei langs fylkesveien. 

Dette er viktige tiltak for å nå det overordnede målet om å heve levekårene og senke klimautslippene i vårt Agder. 

Da gjenstår det bare å erklære rundkjøringen for åpnet! 

Tusen takk for meg.