Politisk ledelse

Fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte leder og rettslige representant.

Fylkesordfører Arne Thomassen representerer Høyre (H) og ble ved konstitueringen av fylkestinget i 2019 valgt som fylkesordfører. Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad representerer Kristelig folkeparti (KrF). Fylkesvaraordføreren er fylkesordførerens stedfortreder. 

Portrett av fylkesordfører - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Arne Thomassen (H)

Fylkesordfører

Portrett av fylkesvaraordfører. Foto. - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Bjørn Ropstad (KrF)

Fylkesvaraordfører

Steinar Bergstøl Andersen. Foto - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Steinar Bergstøl Andersen (FrP)

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Mathias Bernander. Foto - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Mathias Bernander (H)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø

Portrett av en kvinne. Foto - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Ingrid Merethe Williamsen (FrP)

Leder av hovedutvalg for samferdsel

Rune Andrè Sørtveit Frustøl. Foto - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Rune Andrè Sørtveit Frustøl (KrF)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Portrett av Gro Bråthen. Foto - Klikk for stort bilde J. Buchard / Agder fk.

Gro Bråthen (Ap)

Leder av opposisjonen