Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Fylkesordfører Arne Thomassen representerer Høyre (H) og ble ved konstitueringen av fylkestinget i 2019 valgt som fylkesordfører. Fylkesordføreren er fylkeskommunens øverste folkevalgte leder og rettslige representant.

Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad representerer Kristelig folkeparti (KrF). Fylkesvaraordføreren er fylkesordførerens stedfortreder. 

Arne Thomassen (H)

Arne Thomassen (H)

Fylkesordfører
E-post: Arne.Thomassen@politiker.agderfk.no
Telefon:
913 43 905

Foto: Jacob Buchard / Agder fylkeskommune

Bjørn Ropstad (KrF)

Bjørn Ropstad (KrF)

Fylkesvaraordfører
E-post: Bjorn.Ropstad@politiker.agderfk.no
Telefon:
95933015

Foto: Jacob Buchard / Agder fylkeskommune

Til toppen