Arbeidserfaring er viktig!

 – Vi ønsker å gi unge mennesker en mulighet til å få verdifull arbeidserfaring. Agder fylkeskommune er en av regionens største offentlige arbeidsplasser og vi både kan og vil bidra til at flere unge får muligheter. I sommer har vi derfor to ulike prosjekt som retter seg mot ulike grupper unge. De får viktig arbeidserfaring - vi får løst oppgaver, forklarer en fornøyd Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune.

Prosjekt 1: Vil nå ungdom fra 16 år og oppover

 – Det er først og fremst praktiske arbeidsoppgaver innen vedlikehold og drift, samt kantine og renhold sier Knut Lindland. – Vi tilbyr sommerjobb på ulike steder i hele Agder. Stillingene ble lyst ut i vår.  Det kom 43 søkere. Det er oppgaver til i alt åtte kandidater som nå har fått tilbud om jobb etter gjennomførte intervjuer. Disse er nå i full gang.

Rekruttering og opplæring

Avigo bistår med rekruttering og det praktiske rundt ansettelse. I tillegg gir de grunnleggende opplæring for hva som forventes i en jobb og det å stå i en jobb.  

– Det gjør vi for å gjøre ungdommene trygge i det som kanskje er deres første møte med arbeidslivet. Opplæringen inkluderer også tema rundt praktisk opplæring og oppfølging, sier Halvor Nes, leder for tjenesteutvikling i Avigo. 


Bakgrunn

Det er 8500 personer mellom 18 og 30 år i Agder som ikke har jobb og som ikke er i utdanning. 

 – Andelen er dessverre økende, forklarer Knut Lindland. – Det ønsker Agder fylkeskommune å gjøre noe med i samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriftene som fylkeskommunen eier. Et steg på veien er å gi unge mulighet til sommerjobb og skaffe seg god arbeidserfaring. 

– Å gi ungdommer en god start på arbeidslivet er viktig for å forebygge utenforskap, sier Nes.  Halvor Nes sier at det først og fremst er motivasjon og arbeidslyst som er viktig for å få sommerjobb i regi av fylkeskommunen.  

– Vi skal sørge for at de får gode erfaringer og økt kunnskap om arbeidslivet – i tillegg til lønn, påpeker han.

Prosjekt 2: Beholde kompetanse i regionen

– Regionen er også avhengig av unge med høy kompetanse - at de som tar høyere utdanning blir eller kommer tilbake for å jobb her. Derfor har vi også ansatt seks unge voksne som skal kartlegge klima- og bærekraftsprosjekter i fylket og bidra med nye perspektiver, basert på den utdanningen de har, forklarer Knut Lindland.

Også sommervikarene setter pris på mulighetene de får:

– Det blir fint å endelig få mulighet til å få brukt fagkunnskapen jeg har i praksis og tilegne seg mer kunnskap om fagområdet, forteller Torbjørn Laursen.

– Jeg gleder meg til å få relevant erfaring og jobbe med oppgaver jeg er interessert i samtidig som jeg er i aktivitet og får se store deler av Agder, sier Emma Eithun Paulsen

Ønsker flere i arbeid 

– Fylkeskommunen leder og koordinerer arbeidet med en helhetlig levekårssatsing i Agder i tråd med Regionplan Agder 2030. Fylkeskommunen er også en betydelig aktør med mange oppgaver som skal løses. Derfor både kan og må vi jobbe med ulike løsninger samtidig. Vi synes det er flott at vi kan gi unge mennesker verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre i livet og at de har Agder fylkeskommune på CV’en.

Nå vil vi jobbe for å utvide tilbudet og gi flere sommerjobb til neste år. Det ønsker også våre politikere. Derfor legges det inn mer penger til dette i økonomiplanen vår, avslutter Knut Lindland.  

Til toppen