Pressemeldinger

11 271 elever har i dag fått tilbud om skoleplass ved de offentlige videregående skolene i Agder. – Det er viktig at ungdommene svarer slik at de er sikret plassen, sier Anne Synnøve Juel Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Kristiansand, 6. juli 2021: Fylkesutvalget vedtok i dag styringsdokumentet med tilhørende investeringsrammer for nytt fylkeshus i Agder. Fylkesutvalget vedtok videre at det skal fungere som en referansegruppe i den videre prosessen med bygging av nytt fylkeshus. I møtet ble det også gitt en orientering om enkeltelementer i juryenes vurderinger av arkitektonisk løsning, bærekraft og økonomi.
 

Kristiansand, 1. juli 2021: Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen. Fylkesutvalget skal behandle styringsdokument for nytt fylkeshus med tilhørende investeringsrammer i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 6. juli.
 

En elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for korona.

Fylkesordfører Arne Thomassen og prosjektleder Annbjørg Lien ber om at Setesdals immaterielle kulturarv tilegnes en fast post på statsbudsjettet på 1 mill. kroner.

Brev til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet fra fylkesordfører Arne Thomassen, sendt 24. juni 2021:

24. juni: – I dag fikk vi melding om smittetilfelle på Vg3 ved Sam Eyde videregående skole. Alle som var med på vitnemålsutdelingen med klassen den 21. juni settes dermed i karantene. I tillegg må russepresidenten, avdelingsleder og studierektor som var innom for å holde tale, også gå i karantene. Klassene ble holdt adskilt under utdelingen, noe som har begrenset omfanget av personer i karantene. Men, på kvelden hadde to klasser avslutning sammen, så totalt må 59 elever og 3 ansatte (i tillegg til avdelingsleder, russepresident og studierektor) i karantene sammen med sine husstander i dag. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Agder fylkeskommune inviterer til åpningsmarkering av ny gang- og sykkelveg på fv. 42 mellom Eiken feriesenter og Tveitosen torsdag 24. juni kl. 11.00.

22.juni (oppdatering): – Vi har i løpet av dagen fått vite at ytterligere 8 elever fordelt på flere klasser er bekreftet smittet med Covis-19. Det er smittesporingsteamet i Grimstad kommune som jobber med dette og vi har videreformidlet beskjed til alle involverte på skolen. Oppsummert kan vi nå si at 11 elever er bekreftet smittet ved skolen siden i går kveld. Det innebærer at om lag 100 elever og et par ansatte må i karantene. Det gjelder også for husstandsmedlemmer som må i ventekarantene. Det forklarer Gunhild Espeset, rektor ved Dahlske videregående skole.

 

22.juni: – Tre nye elever ble bekreftet smittet mandag kveld. Alle elevene er Vg2 elever. Det vil si at om lag 50 elever og to ansatte er i karantene ved Dahlske videregående skole. I tillegg må husstandsmedlemmer i ventekarantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Begynner ferien i karantene
– Det er selvfølgelig kjedelig for de det gjelder å måtte begynne sommerferien i karantene. Samtidig begynner vi å se at vaksineringen bidrar til at færre må i karantene. Det forklarer Arly Hauge.

 

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og å identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen.

Det er videre et mål å identifisere tema og undersøke interessen blant aktuelle aktører for å utvikle et hovedprosjekt.

Til toppen