Pressemeldinger

– Agder fylkeskommune har i denne omgang tildelt 1,5 millioner kroner i tilskudd til frivillig innsats for flyktninger og integrering, som skal komme til nytte og glede for de som trenger det gjennom sommeren. Det forteller Anne Tone Hageland, avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune.

Liste over de som har mottatt støtte i denne omgang ligger nederst i saken.

Fylkesutvalget behandlet sak om nytt fylkeshus, vedtok tilskudd på to millioner kroner til planlegging og gjennomføring av Tall Ships Races, Arendal 2023 og forslag til endringer i løyvekrav for drosje.

Fylkestinget behandlet blant annet mandat til forhandlinger med staten om samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, rapport for 1.tertial 2022, intensjonsavtale om finansiering og utbedring av fv. 42 Gåsehellertunnelen, ny tunnel forbi Valevika i Sirdal, utredning av Oksøy-Ryvingen som nasjonalpark og status for bygging av ett Agder 

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, intensjonsavtale om finansiering og utbedring av fv. 42 Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika i Sirdal, utredning av Oksøy-Ryvingen som nasjonalpark og status for bygging av ett Agder er blant sakene på agendaen. 

Fylkesutvalget har bl.a behandlet sak om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Fylkesutvalget har også vedtatt å trekke tidligere innsigelse til reguleringsplan for del av Hoveodden i Arendal, fordi utvalget mener at parkeringsløsning i revidert planforslag ivaretar allmennhetens friluftsinteresser. Fylkesutvalget innstiller også på at det etableres et etablerersenter for hele Agder.

Det blir fortsatt stenging av fylkesvegen i Froland fram til slutten av sommeren. – Sikkerhet for trafikanter og arbeidere er det viktigste for oss, og derfor kan vi ikke sette på trafikk enda, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesveg 42 langs Sirdalsvannet.

– I formiddag var det en eksplosjon på et av skolen verksteder. Åtte elever var til stede, men trengte ikke helsehjelp. De er imidlertid blitt bedt om å kontakte egen lege på grunn av mulig hørselskade. Vi jobber fortsatt med å kartlegge hendelsen og alvorsgrad. Rutinemessig er politiet og Arbeidstilsynet blitt varslet og skriftlig rapport leveres arbeidstilsynet når vi er ferdig med å sjekke dagens hendelse. Det opplyser Tor-Inge Rake, rektor ved Flekkefjord videregående skole.

Agder er det fylket i landet som har flest lærekontrakter i kommunal sektor. Det viser nylig publisert tall fra utdanningsdirektoratet (Udir) og statistisk sentralbyrå (SSB) for 2021.

Årsrapporten gir et bildet på det arbeidet som oppvekstombudet i Agder gjør. I 2021 hadde de ca. 700 henvendelser, hvorav omtrent halvparten gjaldt enkeltsaker.

Til toppen