Pressemeldinger

13. januar: – I kveld kom regjeringen med beskjed om at de anbefaler grønt nivå på videregående skoler. Kommuner kan ut ifra den lokale smittesituasjonen likevel fravike dette. Men med det forbeholdet, som vi håper å få sjekket ut i løpet av fredagen, går de videregående skolene i Agder over på grønt nivå fra førstkommende mandag. Men det er viktig å si at det fortsatt er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.  

Fylkestinget vedtok fylkeskommunens økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett for 2022.  Et samlet fylkesting vedtok også en felles firepunkts veisatsing. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet av fylkestinget nedenfor.

Kristiansand, 14. desember 2021: Fra og med torsdag 16. desember går de offentlig videregående skolene i Agder over på rødt nivå. I første omgang varer det i fire uker frem til 13. januar 2022, i tråd med de nasjonale påleggene.

Alle de 25 kommunene i Agder ønsker Dagsturhytta Agder velkommen til sin kommune.  – Nå tar vi hele Agder i bruk, sier en glad fylkesordfører, Arne Thomassen. Kommunene jobber nå med å finne attraktive steder der hyttene skal stå. De første hyttene planlegges oppført høsten 2022.

Blant sakene som ble behandlet i fylkesutvalgets møte i dag, er:
- Agder fylkeskommunes økonomiplan 2022-2025, klimabudsjett og budsjett 2022         
- Bompengefinansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 og byvekstavtalen
Disse sakene skal videre for endelig behandling i fylkestinget 13. og 14. desember.

 

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har i sitt møte 16.november vedtatt tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder. Tilbudsstrukturen er de fag som skal tilbyd ved den enkelte skole.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har i sitt møte i dag, 17. november vedtatt å tildele fylkeskulturprisen for 2021 til Mette Midling-Jensen og Elisabeth Lindland for arbeidet med SPOR-forestillingene.

Fylkestinget vedtok ny TT-ordning (tilrettelagt transport), omlegging av busstraseen gjennom Kvadraturen i Kristiansand sentrum og å starte forhandlinger med Nye Veier om ansvar for prosjektering og bygging av Fv.416 Risørveien. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet av fylkestinget nedenfor.
 

–Den er både informativ og god, en god løypemelding over den fylkeskommunale aktiviteten, sa fylkesvaraordfører Bjørn Robstad da fylkesutvalget i dag behandlet rapporten for 2. tertial der det gis en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2021.

I sitt møte i dag, 30. september, vedtok hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å dele ut en rekke idrettsstipend til unge idretts-talenter i Agder. Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Til toppen