Pressemeldinger

Onsdag 30. november kl. 12 stenges fylkesvegen mellom Sirdal og Lysebotn for sesongen. Agder fylkeskommune og Verneområdestyret for Setesdal-Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har i år inngått avtale om når Lysevegen skal åpnes og stenges.

Andreas Eikin og Friluftsrådet sør i Arendal tildeles LIM-prisen 2022 (Likestilling, inkludering og mangfold) for sitt arbeid med alternativ tursti. LIM-prisen deles ut av fylkestinget i desember og består av 25 000 kroner og et bilde verdt 5000 kroner. Det er LIM-rådet i Agder som bestemmer vinneren av LIM-prisen. 

Analyseavdelinga i Agder fylkeskommune har oppdatert kommunepresentasjonar for Agder med siste tilgjengelege tal. Presentasjonane er del av nettstaden Agdertall, som presenterer statistikk og fakta om Agder.

Måndag 31. oktober kl. 12 vil FV450 Brokke-Suleskard bli stengt for sesongen. Grunna vern av villreinstammen skal vegen vere stengt kvar vinter frå 1. november og til og med 20. mai.

– Jeg oppfordrer alle i Agder til å bidra, enten som bøssebærer eller ved å støtte TV-aksjonen 2022 økonomisk, det sier fylkesordfører Arne Thomassen. Førstkommende søndag 23. oktober går en av høstens viktigste begivenheter av stabelen, nemlig TV-aksjonen i regi av NRK.

Fylkesutvalget innstiller på at fylkestinget opprettholder dagens klinikkstruktur i tannhelsetjenesten. Videre bevilger fylkesutvalget 312 000 kroner til TV-aksjonen 2022 – Leger Uten Grenser. Les mer om dette og andre saker som ble behandlet i dagens møte i pressemelding.

Dette er status for bygging av ny gang- og sykkelveg i Blakstadkleiva første uka av oktober. Det er fremdeles for tidlig å si noe om åpningsdato.

Torsdag ble Fagskolen i Agders nye bygg i Grimstad offisielt åpnet. Bygget er et stort løft for høyere yrkesfaglig utdanning.

Torsdag 15. september klokka 11.30 vil fylkesordfører Arne Thomassen, statsforvalter Gina Lund og ordfører i Grimstad Beate Skretting formelt åpne nybygget i Grimstad. Bygget er et stort løft for høyere yrkesfaglig utdanning.

Foto av Åmfoss bru og fv. 3716 i Åmli.

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Til toppen