Pressemeldinger

– Vi ser en gledelig tendens til at økningen i yrkesfag er størst der Agder trenger det mest. Første gjennomgang av søkertallene til videregående opplæring for 2023/2024, viser at ungdom har lyttet til regionens behov for fagfolk. Det ser vi på søkning til yrkesfag. Det sier Arly Hauge, direktør for utdanning i Agder fylkeskommune.

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor er et norsk-dansk samarbeid for å fremme Jyllandskorridoren som foretrukket transportnett mellom Norge og Europa.

I sitt møte 14. mars vedtok fylkesutvalget retningslinjer for parkering i Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget vedtok også uttalelser til høring av forslag til kommuneplan 2023-2033 for Arendal kommune og til Kristiansand kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2034.

Tal for 4. kvartal 2022 frå SSB viser ein auke i talet på sysselsette med bustad i Agder på 3 279 personar i alderen 15-74 år.

Onsdag 29. mars kjem kronprinsparet til Bykle som del av ein tur i samband med at både Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit rundar 50 år i år. 

– Dei kongelege har hatt ynskje om å få oppleve den unike immaterielle kulturarven i Setesdal; folkemusikk og dans. Den anerkjenninga det er å komme på kulturarvlista er utruleg, men no må sentrale myndigheiter fylgje dette opp med faste midlar på statsbudsjettet, seier Bykle-ordførar Jan Dagfinn Dalen.

Onsdag 15. mars kl. 11, blir det en markering hos Husfliden i Mandal. Bakgrunnen er at hele tre kandidater har tatt svennebrev i bunadtilvirkerfaget – et verneverdig tradisjonshåndverkerfag i videregående opplæring som svært få kandidater tar på landsbasis.

Tre kandidater i Agder bestod fredag 24. februar svenneprøven i bunadstilvirkerfaget – et verneverdig tradisjonshåndverksfag.

Agder fylkeskommune reduserte fra 2021 til 2022 CO2-utslippene på asfaltlegging fra 51,7 kg CO2 til 39 kg CO2 pr. tonn asfalt. Det er 24,5 prosents reduksjon i utslippene.

Nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Agder per 1. januar 2023 har 316 051 innbyggere.

Agder fylkeskommune presenterer nå et helhetlig arealregnskap for Agder. Hensikten er å vise hvordan vi bruker arealene i kommunene i landsdelen.

Fylkestinget opprettholder tilskudd til Kunstsilo, ønsker ikke å øke takstene for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand−Arendal, og bevilger støtte til Stimoen skiskytteranlegg i Froland kommune.

Til toppen