Pressemeldinger

–Den er både informativ og god, en god løypemelding over den fylkeskommunale aktiviteten, sa fylkesvaraordfører Bjørn Robstad da fylkesutvalget i dag behandlet rapporten for 2. tertial der det gis en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og økonomiske situasjon per 31.8.2021.

I sitt møte i dag, 30. september, vedtok hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å dele ut en rekke idrettsstipend til unge idretts-talenter i Agder. Agder fylkeskommunes idrettsstipend tildeles unge idretts- og parautøvere, som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Stipendene skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

I sitt møte i dag, 30. september,  vedtok hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet  å tildele en rekke kunststipend. Det mest prestisjefylte Agderstipendet på kr. 250 000 tildeles Sidsel Hanum (kunsthåndverk) fra Tvedestrand.

Fylkesutvalget sa ja til å gå videre med byvekstavtalen for Kristiansandsregionen. Saken skal opp igjen i fylkestinget allerede 29. september
Fylkesutvalget vedtok også en bevilgning på 500 000 kr til Sørlandets Maritime skole. I tillegg stod flere plansaker på sakskartet fra kommunene Grimstad, Flekkefjord, Farsund, Tvedestrand, Risør og Arendal. Oversikt over alle saker og vedtak finner du lenger nede i saken.  

Fylkesutvalget holder sitt møte 21. september på fylkeshuset i Kristiansand (Tordenskjoldsgate 65). Blant saker som skal til behandling er:
- Rammer for Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen
- Søknad om tilskudd, Sørlandets Maritime skole Sørlandet
- Utlysning av midler til distriktskommuner som vil jobbe med bærekraftig distriktsutvikling
- Høringsuttalelse med innsigelse til detaljreguleringsplan for Homborsund brygge og nærmiljøsenter i Grimstad kommune (utsatt fra forrige møte og etter befaring berammet 20. sept.)               

Fullstendig oversikt over orienteringer og saksliste er tilgjengelig nedenfor.     

Torsdag 16. september gikk den digitale skolehelsetjenesten i Agder: «Preikes» live. Tirsdag 14. september var det en markering av åpningen av tjenesten, på Sam Eyde videregående skole i Arendal. Samme dag gikk også nettsiden til prosjektet på lufta.

Onsdag 8. og torsdag 9. september er det møte i to av hovedutvalgene i Agder fylkeskommune. Den første dagen er det befaring og en rekke orienteringer for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og hovedutvalg for næring, klima og miljø. De har felles start i Bygland kommune. Deretter fortsetter de to utvalgene på ulike befaringer i Setesdal. Hovedutvalg for næring, klima og miljø skal også videre på befaring i Sirdal. Torsdagen har utvalgene hvert sitt møte med behandling av saker. Disse møtene strømmes.

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte i dag, en politisk uttalelse mot hatefulle ytringer. Fylkesutvalget vedtok også å utsette høringsuttalelse med innsigelse til detaljreguleringsplan for Homborsund brygge og nærmiljøsenter i Grimstad kommune. Saken ble utsatt til neste møte slik at fylkesutvalget kan foreta en befaring mandag 20. september. De vedtok også sak om detaljregulering E39 Lyngdal øst, Høringssvar til Veileder for vindkraft til havs og Høring av forslag til Studentstrategi Agder 2030, med handlingsprogram, for å nevne noe.

Kristiansand kommune gir tilbud om koronavaksine til elever født i 2004 og 2005, og som er elever ved de videregående skolene i Kristiansand. Vaksineringen skjer i uke 35. Vaksineringen er frivillig og gratis. 

- PC til nye elever ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune er forsinket. Dette er sterkt beklagelig og vi har jobbet for å løse dette i mange måneder allerede, men ser at vi ikke kommer i havn til skolestart. Det siste vi har hørt er at pc-ene er forsinket med en til to måneder. Dette betyr at de fleste elever som begynner i VG1 på videregående skole ikke vil få utdelt sin elev-pc ved skolestart.  Så deles maskinene ut etter hvert som de kommer, senest rundt høstferien.  Det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Til toppen