Drift av fylkesveg: Veidekke vant Åmlikontrakten, Risa vant Flekkefjordkontrakten

Den siste uka har det blitt skrevet under to driftskontrakter for fylkesveg, en i hver ende av Agder. Flekkefjord-kontrakten gikk til Risa AS og Åmli-kontrakten ble vunnet av Veidekke AS.

Olsbu og Essendrop undertegner Åmlikontrakten - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu og prosjektsjef for prosjektområde sør Kyrre Crome Essendrop i Veidekke AS undertegner Åmlikontrakten.

– Drift og vedlikehold av vegene våre er minst like viktig som å bygge nytt. I ny nasjonal transportplan beskriver regjeringen og transportetatene viktigheten av å ta vare på det som allerede er bygd, sier fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu.

Begge driftskontraktene starter 1. september og har en varighet på fem år med ett års opsjon.

Åmli-kontrakten

Driftsområdet som kalles Åmli-kontrakten, beskriver indre deler av østlige Agder fra Telemark grense i Åmli ned til grensen mellom Birkenes og Kristiansand. Her vant Veidekke AS konkurransen. De vil fra 1. september overta driften av fylkesvegnettet i området.

Agder fylkeskommunes byggeleder Cathrine Lorentzen Bie, prosjektsjef Kyrre Crome Essendrop og  kontraktsleder Bjørn Terje Klemmetsen Veidekke AS og fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu i Agder fylkeskommune - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommunes byggeleder Cathrine Lorentzen Bie, prosjektsjef Kyrre Crome Essendrop og kontraktsleder Bjørn Terje Klemmetsen Veidekke AS og fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu i Agder fylkeskommune

Fra før har Veidekke Mandals-kontrakten for Agder fylkeskommune, i tillegg til OPS-strekningen Kristiansand-Grimstad for Agder OPS vegselskap. Firmaet har også driftskontrakter for Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen i Vestfold og Telemark.

– Vi håper på å få synergieffekter mellom OPS-kontrakten og Åmli-kontrakten. For eksempel blir det felles ledelse for de to kontraktene som grenser til hverandre, sier kontraktsleder Bjørn Terje Klemmetsen i Veidekke.

– Vi må gi skryt til Agder fylkeskommune. Måten Åmli-kontrakten er beskrevet gjør at vi kan drifte vegene mer effektivt. De har klart å holde seg unna veldig mye spesielle beskrivelser. Det gjør at vi kan prise dette bedre, mener prosjektsjef for prosjektområde sør Kyrre Crome Essendrop i Veidekke AS.

Kontrakten innebærer drift av 571,6 km veg, hvorav 564,8 km veg, 6,8km gang og sykkelveg.

Flekkefjordkontrakten

Ola Olsbu og Erlend Aksnes undertegner ny femårig Flekkefjordkontrakt - Klikk for stort bildeOla Olsbu og Erlend Aksnes undertegner ny femårig Flekkefjordkontrakt

På kontrakten som har navn etter Agders vestligste by var det Risa som vant konkurransen. De er tilbake i Flekkefjord-området etter fem år uten denne kontrakten.

Det er veidriftssjef Erlend Aksnes i Risa fornøyd med:

– Ja, vi er glade for å være tilbake i Flekkefjord. Vi hadde denne kontrakten i ti år fra 2008 til 2018. Det er en fordel, fordi det vil bli svært få overraskelser når vi kjenner forholdene her så godt. Vi vet når ferga til Hidra går, og kan drifte deretter. Vi oppfatter at vi er ønsket tilbake hit, og gleder oss til å starte opp til høsten.

Risas prosjektleder Martin Heskestad trekker også fram at det er en fordel med lokalkunnskap.

Byggeleder Per Magne Hindersland i Agder fylkeskommune sammen med prosjektleder Martin Heskestad i Risa. - Klikk for stort bildeByggeleder Per Magne Hindersland i Agder fylkeskommune sammen med prosjektleder Martin Heskestad i Risa.

­– Vi kjenner til hvilke værhendelser som vanligvis dukker opp her i Lister. Vi kjenner til grusvegene i kontrakten og de lokale forholdene. Det betyr at vi skal komme bedre ut av det enn hvis vi var helt nye i området.

Begge kontraktene har oppstart 1. september 2024. Nå jobbes det med gode overganger mellom nåværende og ny driftsoperatør.