Hele Agder vil ha dagsturhytte

Alle de 25 kommunene i Agder ønsker Dagsturhytta Agder velkommen til sin kommune.  – Nå tar vi hele Agder i bruk, sier en glad fylkesordfører, Arne Thomassen. Kommunene jobber nå med å finne attraktive steder der hyttene skal stå. De første hyttene planlegges oppført høsten 2022.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Illustrasjon av Dagsturhytta Agder i skogen. Halvard Berg/ Feste Landskap-Arkitektur

 

Agder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank invitert alle kommunene i Agder til å bli med i prosjektet Dagsturhytta Agder. Målet med prosjektet er å sette opp 25 attraktive og like dagsturhytter i Agder innen 2025 – én i hver kommune som ønsker å bli med. 

Ja fra alle kommuner

I løpet av høsten har alle Agderkommunene gitt tilbakemelding om at de ønsker dagsturhytta i sin kommune. Fylkesordfører Arne Thomassen er strålende fornøyd: 

– Det er veldig gøy at kommunene blir med på dette. Nå tar vi hele Agder i bruk. Dette er folkehelsearbeid i praksis og vil bidra til å heve levekårene i Agder sier han. 

Han får støtte fra Ellen Instefjord, gave – og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-bank: 

– Vi håper at dagsturhyttene kan bidra til at enda flere tar turen oftere ut og oppdager den flotte naturen i sitt nærområde. Dagsturhyttene er også et sosialt møtested og vi håper mange blir inspirert til å besøke dagsturhyttene i hele Agder. Vi er imponert over engasjementet hos fylkeskommunen, alle kommunene, frivillige organisasjoner og befolkningen.

Tatt godt i mot

Prosjektleder for Dagsturhytta Agder, Bård Andreas Lassen, forteller at konseptet med dagsturhytter er blitt svært populært.

– Vi vet fra tilsvarende prosjekter i både Vestland, Rogaland og Innlandet at dagsturhytter er populære. Det er ofte stor vilje blant lokalpolitikere til å prioritere slike tiltak. Vi var likevel veldig spente på hvordan Dagsturhytta Agder ville bli tatt imot i kommunene. Ut fra responsen ser det ut som at vi har truffet veldig bra med konseptet – både når det gjelder hyttas utforming, finansiering og rollefordeling mellom fylkeskommunen, kommunene og andre, sier Lassen. 

 

Dagsturhytta innvendig. Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon av dagsturhytta innvendig Feste Landskap-Arkitektur

 

Kommunene skal finne egnede tomter

Ifølge Lassen jobber kommunene nå med å finne attraktive tomter der hyttene skal stå. I dette arbeidet må kommunene følge noen lokaliseringskriterier som legger føringer for valg av tomt. Satsing på nærfriluftsliv er et viktig premiss.

– Det har hele tiden vært et mål at dagsturhyttene skal være attraktive turmål som folk kan benytte hele året i hverdagen der de bor. Vi har derfor satt som krav at turen inn til hyttene ikke skal ta mer enn 20-45 minutter å gå og at hyttene må plasseres nært sentrumsområder eller større befolkningskonsentrasjoner. Det hadde vært flott om mange slipper å bruke bilen når de skal besøke hyttene, sier Lassen. 

Samarbeid med grunneiere

En attraktiv plassering har vist seg å være viktig for at dagsturhytter skal bli populære turmål. Ofte kan det være aktuelt at kommunene inngår avtaler med private grunneiere for å få dette til. Lassen fremhever derfor at godt samarbeid med grunneiere er en suksessfaktor i prosjektet. 

– Vi har sett andre steder i landet at mange grunneiere er veldig positive til å bidra til at dagsturhytta skal bli en suksess i lokalmiljøet – spesielt når de ser hvordan frivilligheten står på for at hyttene skal bli et fint sted å være.  Jeg tror vi har minst like positive grunneiere i Agder, avslutter han. 

 

Illustrasjon av Dagsturhytta ved ferskvann. Feste Landskap-Arkitektur

 

Byggeperiode over flere år

Planen er at de første dagsturhyttene skal oppføres høsten 2022. Deretter vil hyttene fortløpende settes opp gjennom 2023 og inn i 2024 om nødvendig. Byggearbeidet skal gjøres av en profesjonell entreprenør, mens frivilligheten inviteres til å bidra med klargjøring av tomt og tilsyn med ferdig bygg. Det er kommunene selv som skal eie hyttene og være prosjektleder for oppføring av sin hytte.