Aktuelt

Sommerens tilskudd hos Agder fylkeskommune

Fire motiverte unge kickstarter karrieren med sommerjobb i Agder fylkeskommune. De skal dypdykke i ulike datakilder og bidra med ny innsikt.

Arendalsuka: Muligheter i fremtidens kraftmarkeder

Agder – en kompetanseregion for fremtidens energisystem? Det er visjonen for Electric Region Agder. Under Arendalsuka skal Agder fylkeskommune belyse dette målet. – Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang fra gamle, fossile energikilder, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Alle med ungdomsrett i Agder har fått skoleplass

11 271 elever har i dag fått tilbud om skoleplass ved de offentlige videregående skolene i Agder. – Det er viktig at ungdommene svarer slik at de er sikret plassen, sier Anne Synnøve Juel Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Fylkesutvalget vedtok rammene for det nye fylkeshuset i Agder

Kristiansand, 6. juli 2021: Fylkesutvalget vedtok i dag styringsdokumentet med tilhørende investeringsrammer for nytt fylkeshus i Agder. Fylkesutvalget vedtok videre at det skal fungere som en referansegruppe i den videre prosessen med bygging av nytt fylkeshus. I møtet ble det også gitt en orientering om enkeltelementer i juryenes vurderinger av arkitektonisk løsning, bærekraft og økonomi.  

Ledere søkes til framtidsklare Agder fylkeskommune

Tre nye ledere får sjansen til å bli med i en organisasjon preget av energi og optimisme, og som fortsatt er i støpeskjeen.

Tildelingsbeslutning i konkurransen om nytt fylkeshus i Agder

Kristiansand, 1. juli 2021: Baneheia Park AS har gitt det totalt beste tilbudet på nytt fylkeshus i Agder og er kåret som vinner av konkurransen. Fylkesutvalget skal behandle styringsdokument for nytt fylkeshus med tilhørende investeringsrammer i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 6. juli.  

Fra ord til handling

Klimapartnere er et regionalt samarbeid for å skape klimanøytrale byer og bedrifter. – Under Arendalsuka skal vi løfte frem gode løsninger for et grønt skifte, forteller Anette K. Severinsen, leder for Klimapartnere Agder.

Et aktivt år for Likestilt arbeidsliv

Prosjektet Likestilt arbeidsliv får nasjonal oppmerksomhet og stadig flere virksomheter forplikter seg til ordningen. 

Smittet elev ved Tangen vgs

En elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for korona.

Ønsker Setesdals kulturarv inn på statsbudsjettet

Fylkesordfører Arne Thomassen og prosjektleder Annbjørg Lien ber om at Setesdals immaterielle kulturarv tilegnes en fast post på statsbudsjettet på 1 mill. kroner. Brev til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet fra fylkesordfører Arne Thomassen, sendt 24. juni 2021:

Til toppen