Aktuelt

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

BRG innstilt som vinner av konkurranse om bygging av ny fagskole

Agder fylkeskommune har avholdt en konkurranse for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør AS har gitt det totalt sett beste tilbudet i forhold til konkurransens tildelingskriterier og er derfor innstilt som vinner. Filter Arkitekter AS har vært arkitekter i tilbudet.

Har fordelt statlige tilskudd på 34,8 millioner til kommunale næringsfond

Agder fylkeskommune har nå klar en fordeling av midler til regionale næringsfond i Agder. Det deles ut totalt 34,8 millioner til kommunene i Agder.

Alle med rett til skoleplass har fått tilbud

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Portefølje belønningsavtalen for Kristiansandsregionen 2020-2023 vedtatt

Areal- og Transportplanutvalget for Kristiansandsregionen har vedtatt portefølje for belønningsavtalen 2020-2023. Den totale porteføljen er på 360 millioner.

Blomstrende vegkanter på Tromøy

På Tromøy, langs fylkesvei 3566 fra Færvik-krysset mot Sandum står veikantene i disse dager i full flor. Det er hvitt, gult, lilla, blått og rødt side om side. Noen steder står prestekragene så tett at det nesten ser ut som et dryss av nysnø i veiens sideareal.

Åpning av Skibmannsheia dagsturhytte på lørdag

Lørdag 27. juni kl. 12 åpner Skibmannsheia dagsturhytte og kystmeldestasjon. Stedet består av en tidligere forsvarshytte som nå er tilrettelagt for dagsturisme

Fylkesutvalgets vedtak 23. juni 2020

Fylkesutvalget mener at Returkraft i Kristiansand vil være et naturlig utgangspunkt for en regional satsing på karbonfangst og CO2-infrastruktur. En statlig finansiering av CO2-infrastruktur og anlegg for karbonfangst må derfor ha en innretning som sikrer regionen tilgang på statlig støtte på lik linje med prosjekter andre steder. Uttalelsen ble vedtatt i saken om karbonfangst og Agders klimamål.

100 % sikker sykkelparkering

Fredag 19. juni ble de 10 smarte sykkelskapene ved Slottet gjenåpnet av ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand.

Bedre sikkerhet for gående og syklende på Tromøy

Fredag var det snorklipp og åpning av 950 meter ny gang- og sykkelveg som binder sammen sykkelvegnettet på Tromøy.

Til toppen