Aktuelt

Viktig bedriftsbesøk på videregående skole

Nylig hadde Kvadraturen vgs besøk av Morrow Batteries som for tiden bygger batterifabrikk i Arendal. Silje Hebnes (prosessingeniør) og Elisabeth Medel (HR-direktør) presenterte bedriften Morrow Batteries for et fullsatt auditorium.

Lihkku beivviin - gratulerer med samenes dag!

Lihkku beivviin (Gratulerer med dagen på nordsamisk) Lahkoe biejjine (på sørsamisk) og Vuorbbe biejvijn (lulesamisk)

Fv. 42 Blakstadkleiva åpnet for trafikk

Tirsdag 31. januar åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring. Den nye gang- og sykkelvegen åpner senere i år.

Aktivt nettverk for hydrogen i Agder

Agder fylkeskommune har sammen med flere andre aktører stått i spissen for å etablere et hydrogennettverk. Nå skal det blant annet etableres en hydrogenfabrikk i Kristiansand.

70 kvinner tok plass for å sikra at kvinnestemma blir høyrd

Kvinnekonferansen Ta plass vart torsdag 12.januar arrangert på Tvedestrand vidaregåande skule.  

Kulturskulelærar i folkemusikk 

Ei unik moglegheit i Setesdal som kulturskulelærar i folkemusikk er no oppretta.  Ei 100 % stilling (kan eventuelt delast på to personar med 50 % kvar). Frist for å søke er 2. februar. 

Nå kan du få gratis klima- og energirådgiving gjennom agder.energiportalen.no

Er du lei av høge energiprisar? Lurar du på kva slags type tiltak du kan gjera for å redusera energiforbruket i bustaden din? Agder fylkeskommune tilbyr no gratis energirådgiving til alle egder gjennom agder.energiportalen.no.  

Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru åpnes for trafikk 31. januar

Agder fylkeskommune planlegger å åpne for trafikk på fv. 42 Blakstadkleiva den 31. januar 2023.

Ny pilot for samlokalisering på tvers av forvaltningsnivå

Prosjektet Statens hus skal utvida og forsterka det regionale samarbeidet i Lister og på Agder, ved mellom anna å tilby kontorplassar i eit kontorfellesskap i Postgården i Lyngdal.  

Felles politisk uttalelse fra Agder om tildelingskriterier for havvind 

Agder stiller krav til at havvindparkene skal driftes fra Norge, at virksomheten gir positive lokale ringvirkninger og skjer på en bærekraftig måte.   

Til toppen