Aktuelt

Streiken er over

Tirsdag kveld ble det klart at regjeringen griper inn og avslutter streiken ved tvungen lønnsnemnd. Arbeids- og inkluderingsministeren sier til media i kveld at avgjørelsen om tvungen lønnsnemnd skjer etter en helhetlig vurdering.

Inntaksforskrift for ny skole - foreslår endring

– Når ungdom skal søke videregående opplæring til våren, blir det mulig å søke på en rekke nye tilbud ved Nye Søgne videregående skole (vgs) på Tangvall. I den forbindelse vil vi justere lokal inntaksforskrift. Forslaget vårt er nå sendt ut på høring, forklarer Anne Synnøve Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Kjære ungdom – hva skal du bli?

(En hilsen til ungdom som skal velge yrke og fag/studieretning fra fylkesordfører Arne Thomassen)

Trafikksikkerhet på dagsorden

– Vi synes at trafikksikkerhet er verdens mest spennende tema, men innser at kanskje ikke alle er enig med oss. Likevel berører det alles hverdag og derfor må vi fortsette å jobbe for å få ned antall hardt skadd og drepte i trafikken. Dette var en av mange kommentarer som kom frem da det nylig ble arrangert trafikksikkerhetssamling i Agder.

Ny fagskole for 550 studenter

Torsdag ble Fagskolen i Agders nye bygg i Grimstad offisielt åpnet. Bygget er et stort løft for høyere yrkesfaglig utdanning.

Oppstart bygging av nytt fortau langs Fv. 3716 Engenes – Åmfoss bru

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Oppstart av ny veg til Arendal havn, Eydehavn

Det skal etableres ny fylkesvei fra Fv. 410 ved Råna kanalen til Arendal havn. Hensikten er å flytte trafikken bort fra tettbebyggelsen i Eydehavn.

Ser ut til å bli en god rypesesong i Agder også i år

Rypetellinger viser at det ser ut til å være bra med rype i fjellområdene i Agder i år også, selv om tettheten ikke er fullt så høy som i 2021. I likhet med mange andre områder i Norge kan årets sesong i Agder bli den beste på mange år sett med jegerøyne.  

Ministerbesøk på Tvedestrand vgs og «sjokkregning» på strøm

Strømkrisen har preget den politiske debatten i sommer. Vi har snakket med olje- og energiminister Terje Aasland om situasjonen og med energirådgiver Jarl Bollmann Pedersen i Bygg og eiendomsavdelingen om en sjokkregning på strøm som han mottok nylig.

Pangstart for medielærlingene i Agder fylkeskommune

For første gang har Agder fylkeskommune tatt inn to lærlinger fra det nye medieproduksjonsfaget. – Jeg vil oppfordre bedrifter og offentlige virksomheter til å ta inn lærlinger. Det er en vinn-vinn-situasjon – læringen går begge veier, sier Knut Lindland, fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune.

Til toppen