Aktuelt

Ny rundkjøring i Vennesla åpnet

Fylkesordfører Arne Thomassen klippet snora sammen med ordfører Nils Olav Larsen. Dermed er rundkjøringen til 34 millioner kroner nord i sentrum offisielt åpnet.

Hele Agder vil ha dagsturhytte

Alle de 25 kommunene i Agder ønsker Dagsturhytta Agder velkommen til sin kommune.  – Nå tar vi hele Agder i bruk, sier en glad fylkesordfører, Arne Thomassen. Kommunene jobber nå med å finne attraktive steder der hyttene skal stå. De første hyttene planlegges oppført høsten 2022.

13 virksomheter er Likestilt arbeidsliv-(re)sertifisert i 2021

Hurra og gratulerer til de 13 virksomhetene som i år har blitt sertifisert/resertifisert! Under Likestilt arbeidslivs sertifiseringsseremoni denne uken, ble virksomhetene overrekt sine sertifiseringsbevis av fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, sammen med prosjektleder i Likestilt arbeidsliv, Patricia Hartmann.       

Bygging av ny fagskole og tannklinikk i rute

Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk bygges i Tønnevoldskogen i nærheten av teknologiparken og universitetet. Byggene står ferdig i 2022.

Kranselag – en viktig milepæl for nytt skoleanlegg i Søgne

Skryt, takk og feiring, stod på programmet da det nylig ble avholdt kranselag på Tangvall, hvor Søgne skole- og idrettssenter bygges.

En viktig anerkjennelse

– Denne kvelden er en påminnelse om at vi har mange talentfulle kunstnere og idrettsutøvere på Agder! Vi får mange tilbakemeldinger på at våre priser og stipend betyr mer enn selve tilskuddet og rosende ord. Det er først og fremst en anerkjennelse av hardt arbeid og at vi verdsetter profesjonelle kunstnere og idretts-talenter. Det sa fylkesordfører Arne Thomassen under den formelle utdelingen av en rekke priser og stipend til kunstnere og idrettsutøvere i vår landsdel.  

Slik foreslås det å bruke 5,6 milliarder kroner i Agder

Agder fylkeskommune la tirsdag 16.november fram forslag til budsjett for 2022, klimabudsjett og økonomiplan for 2022-2025. – Hensikten med budsjettforslaget er tiltak som øker levekårene og senker klimautslippene i Agder, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder 2022/2023

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har i sitt møte 16.november vedtatt tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder. Tilbudsstrukturen er de fag som skal tilbyd ved den enkelte skole.

Fylkeskulturprisen for 2021 går til drivkreftene bak SPOR

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har i sitt møte i dag, 17. november vedtatt å tildele fylkeskulturprisen for 2021 til Mette Midling-Jensen og Elisabeth Lindland for arbeidet med SPOR-forestillingene.

«Opp og frem med bedre samarbeid»

-Spennende innhold og godt fremmøte, slik oppsummerte fylkesordfører Arne Thomassen årets Setesdalskonferansen, som hadde samarbeid som hovedtema.  Konferansen arrangeres årlig av Setesdal interkommunale politiske råd. 

Til toppen