Aktuelt

SCOOP – en virtuell kunstutstilling

- UKM Agder ønsker velkommen til den årlige kunstutstilling som vil vise et utvalg av fylkets talentfulle unge kunstnere. I samarbeid med kurator Ane Skjævestad har UKM Agder satt sammen en spennende utstilling i et helt nytt virtuelt galleri utviklet av UKM Viken. I prosessen har vi også fått god hjelp av de unge formidlerne Håvard Bruborg og Awateef Hassan, det forteller Tonje Eikrem Jacobsen, rådgiver i Agder fylkeskommune og fylkeskontakt for UKM Agder.

Ny elev ved Sam Eyde videregående skole koronasmittet

Arendal, 12. juni 2021: En elev ved Sam Eyde videregående skole er lørdag bekreftet smittet av covid-19. 21 elever og 2 lærere med husstandsmedlemmer er satt i karantene.

Årets tildeling av tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

I 2021 får verneverdige bygg og anlegg samlet 1 837 000 kroner i tilskudd. Midlene skal dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting.

Ny karantene ved Dahlske vgs i Grimstad

11. juni: – Nok en elev ved Dahlske videregående skole, denne gang en Vg2 elev, er bekreftet smittet av korona. Denne gangen må om lag 80 elever og fire ansatte i karantene. Husstandsmedlemmer må i ventekarantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.  

Karantene ved Dahlske vgs i Grimstad

10. juni: – En elev i vg1 er bekreftet smittet av korona. Tre klasser er nå i karantene, det vil si 40 elever og tre ansatte. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.  

Mot en forsterket frivillighet på Agder

Et styringsdokument for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten har vært savnet på Agder. Til alles glede er ventetiden snart over; en frivillighetsstrategi for Agder er nå utarbeidet og på høring. 

Fylkesutvalgets vedtak 8.juni 2021

I forbindelse med rapporten for 1. tertial anbefaler fylkesutvalget at fylkestinget gjør enkelte endringer i driftsbudsjettet til ulike satsinger. Videre ga fylkesutvalget sin anbefaling til fylkestinget om videre prosess for nytt fylkeshus. Fylkesutvalget vil her vedta endelig styringsdokument 6. juli i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte. Fylkesutvalget tildelte også 2 mill. kroner for 2021 til planarbeid for ny fv. 460 i Lindesnes og vedtok oppstart av en strategi for studenters velferd. Les mer om dette og øvrige vedtak her.     

Agder fylkeskommune støtter hangar-kjøp

Hangar 45 er én av fire bygninger fra andre verdenskrig som inngår i hangarmiljøet på Lista flystasjon. Området er fredet, det er et krigsminne av nasjonal og internasjonal verdi.

14 millioner til bedriftsintern opplæring i bedrifter i Agder

For å unngå permitteringer og oppsigelser i forbindelse med koronapandemien får mange virksomheter på Agder tilskudd til opplæring av egne ansatte.

To ordningar for frivilligheita

To ordningar for frivilligheita er no opna for søknadar:   den generelle momskompensasjonsordninga (Søknadsfristen er 1. september 2021.) koronaordning for arrangement og aktivitet (Søknadsfristen er 15. september 2021.)

Til toppen