Aktuelt

Saker til behandling på fylkestinget i april

Noen utvalgte saker til behandling: Kjønnsnøytrale stillingstitler og forslag om å endre fylkesrådmann til fylkeskommunedirektør. Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen – foreløpig økonomisk sluttrapport og videre prioritering av gjenstående prosjekter. Etiske retningslinjer for ansatte og politikere, samt årsrapport for oppvekstombudet i Agder, skal også behandles. I tillegg står det en rekke orienteringer inne tema samferdsel på program, kort orientering om status for nytt fylkeshus og tre spørsmål til fylkesordfører fra fylkestingsrepresentanter.  

Nytt tilfelle med smitte ved Tvedestrand videregående skole

Oppdatert 17.04. kl. 21.00: En elev som var på skolen tirsdag 13. april er bekreftet smittet med Covid-19. Skolen har sendt sms til nærkontakter om å gå i karantene og teste seg.

Elev i karantene testet positivt

16. april: - I går fikk Arendal videregående skole melding fra smittevernteamet i kommune at en elev som allerede var i karantene hadde testet positivt for covid-19. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Karantene ved KKG og Kvadraturen vgs i Kristiansand

15. april: Det er karantene ved både Kristiansand katedralskole Gimle og Kvadraturen videregående skole, etter at en elev ved hver skole har testet positivt for Covid-19. Det forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

Regional struktur for samhandling i Agder

– Vi får til mer som region, og står sterkere nasjonalt når vi jobber effektivt og systematisk sammen gjennom den nye regionale samhandlingsstrukturen, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

Korona-status ved de offentlige videregående skolene på Agder

11. april: I løpet av 11. april og ettermiddag/kveld 10. april er det meldt om tre nye smittetilfeller ved de offentlige videregående skolene i Agder. Rødt nivå videreføres i uke 15 for Sam Eyde videregående skole og Arendal videregående skole.

Karantene ved Tvedestrand vgs

9. april: - En elev som var på skolen onsdag 7. april er bekreftet smitte med Covid-19. Skolen har sendt beskjed til nærkontakter om å gå i karantene og teste seg. Til sammen ble 20 elever og 2 lærere satt i karantene i går kveld. Det forklarer Turid Tveit, konstituert rektor ved Tvedestrand videregående skole.  

Vedlikeholdsarbeid på fv. 4238 Nodeland bru

Agder fylkeskommune gjør nå større arbeider på Nodeland bru i Kristiansand kommune. Arbeidene vil avsluttes før sommerferien. Brua stenges for motorisert ferdsel, men blir åpen for gående og syklende.

Agder-skole satser på utdanning i bærekraftig utvikling

Risør videregående skole er først i Norge med egen «BærekraftLAB». Forskningsrådet har bistått laben med hele 1,87 millioner kroner.

Fra fylkesutvalgsmøtet 7. april

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte at fylkeskommunen skal benytte kjønnsnøytrale stillingstitler og å endre fylkesrådmann til fylkeskommunedirektør. Fylkesutvalget behandlet også Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen – foreløpig økonomisk sluttrapport og videre prioritering av gjenstående prosjekter. Disse sakene skal videre til fylkestinget 20. april for endelig vedtak. Fylkesutvalget behandlet også sak om Arkiv- og museumsstruktur: der fylkeskommunen vil etter drøftinger med institusjonene og øvrige eiere ta initiativ til en prosess for å evaluere dagens struktur og komme med anbefalinger om eventuelle endringer i denne.  

Til toppen