Aktuelt

Første tannklinikk i Agder får vaksine

Tirsdag 26. januar: I formiddag fikk ansatte ved Kvinesdal tannklinikk, som første tannklinikken i Agder, den første vaksinesprøyta for covid-19. Det er kommunen som selv gjør vurdering på hvem som skal tilbys vaksinen og i hvilken rekkefølge den skal gis. 

Elev smittet ved Tangen vgs

Fredag 22. januar 2021: En elev ved Tangen vgs ble fredag bekreftet smittet av Covid-19. Det medfører at fem ansatte og 31 elever ved Tangen vgs er satt i karantene. Nærkontakter er kontaktet av skolen. Det opplyser rektor Stein Kristian Dillevig.

Fylkesutvalgets vedtak 19. januar 2021

Fylkesutvalget bevilget 250 000 kroner til Nok.Agder. Videre vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen skal påta seg en mer aktiv koordinator- og pådriverrolle i det internasjonale arbeidet slik at man styrker den regionale innsatsen til det beste for Agder. I saken om områderegulering for Dueheia næringspark støtter fylkesutvalget at det aktuelle området utredes nærmere med sikte på etablering av batterifabrikk eller annen kraftrelatert virksomhet.

De videregående skolene til gult nivå – viderefører de fleste nasjonale tiltakene

Tiltaksnivået ved de videregående skolene i Agder justeres i løpet av inneværende uke ned til gult nivå i tråd med de nasjonale føringene.

Elev ved Sam Eyde vgs har testet positiv for korona

14. januar: - I formiddag fikk vi beskjed om at en elev ved Vg2 media og kommunikasjon på Sam Eyde videregående skole har testet positiv for korona. Pga. rødt nivå ved skolen er det få nærkontakter så kun 18 elever og 3 lærere er bedt om å gå i karantene. Karantenen varer fram til og med søndag 17. januar. Det sier Liv Bjørnson, studierektor ved Sam Eyde videregående skole.

Søk om tilskudd til kulturminnevern

Det er nå klart for å søke på to fylkeskommunale tilskuddsordninger for kulturminnevern. Begge ordningene har søknadsfrist 10. februar. Det som det nå kan søkes om er tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg, og tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten

Svein Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten fra 6. april 2021. Han kommer fra stilling som enhetsleder i Kristiansand kommune. Med Svein på laget får vi en meget erfaren, ydmyk, lyttende og tydelig leder, forteller Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse.

Skolene på rødt nivå

- Regjeringen innførte søndag 3. januar en rekke tiltak for å hindre smitteoppblomstring av Covid-19. Et av tiltakene er at alle videregående skoler går over på rødt nivå. Tiltaket gjelder i første omgang for 14 dager frem til  og med 18. januar. Ved de videregående skolene i Agder vil vi trenge noe tid for å forberede rødt smittevernsnivå. Det kan bety at noen skoler tilby digital undervisning i oppstarten. Alle elever vil få beskjed om opplegg som gjelder for den enkelte, på SMS eller på skolens hjemmeside, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.  

Ny elev ved Sam Eyde vgs smittet

Tirsdag 22. desember ble en elev på Sam Eyde vgs. bekreftet smittet av korona. Det er en elev i Vg3 på Media og kommunikasjon. Den smittede eleven var på skolen siste skoledag fredag 18. desember og hadde timer i klassen sin.

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, men framtidsoptimismen er høy

Unge og aleneboende sliter mest. En av tre studenter er ensomme. Men framtidsoptimismen er likevel høy, viser en spørreundersøkelse fra Agder og tre andre fylker i november-desember i år.

Til toppen