Hirtshals havn klar for godstogrute

Torsdag 2. mai ankom første godstog Hirtshals havn. Til stede var Agders fylkesordfører Arne Thomassen sammen med borgermesteren i Hjørring kommune Søren Smalbro. 

Godstog. Foto - Klikk for stort bildeFørste godstog ankommer Hirtshals havn

Planen er å starte fast rute til Danmarks nordligste havn fra desember. Torsdag var det klart for testturen med 130 gjester tilstede i Hirtshals havn. Godstogforbindelsen er en del av “Grønn Jyllandskorridor”, et samarbeidsprosjekt mellom flere fylkeskommuner i Norge og amt på Jylland i Danmark.

Godstogsforbindelsen til Hirtshals Havn blir nå realisert. DB Cargo Scandinavia, Hirtshals Havn og Nordjyske Jernbaner legger dermed grunnlaget for etablering av en ny jernbaneforbindelse til såkalte intermodale terminaler i Europa og Norge. Dette gir bedrifter nye muligheter til å benytte seg av den mest klimavennlige landtransporten - jernbane.

Foto fra testen av godstogruten til Hirtshals - Klikk for stort bildeBorgermester Søren Smalbro i Hjørring sammen med fylkesordfører Arne Thomassen i Agder. Vidar Ose, Agder fylkeskommune

– Dette betyr at vi kan flytte mye av transporten som nå foregår på tungbiler over på godstog. Det er klart at det vil være mye mer miljøvennlig, sier en fornøyd fylkesordfører Arne Thomassen.

200 000 lastebiler

Det passerer 200 000 lastebiler gjennom Hirtshals hvert år. Når disse kan flyttes fra vei til jernbane vil det bety en stor reduksjon i utslippene for transport gjennom Jyllandskorridoren . Hver gang en tilhenger transporteres fra for eksempel Hirtshals til Duisburg i Tyskland med tog i stedet for lastebil, spares det 1 600 kg co2. Samtidig reduseres mengden tungbiltrafikk gjennom Jyllandskorridoren betydelig.

– Dette vil være den mest bærekraftige løsningen for korridoren. Med testtoget har vi sammen med våre partnere vist at en jernbaneforbindelse er mulig. Nå må vi sammen med kundene våre bygge opp et langsiktig partnerskap, slik at vi fra desember 2024 kan operere en fast forbindelse mellom Hirtshals og resten av det europeiske kontinentet, sier Birgit Wirth, CEO i DB Cargo Scandinavia.

Starter opp i desember

Pilotprosjektet er et tydelig signal om at partnerne vil starte et samarbeid med kundene for å etablere en fast forbindelse fra desember 2024. Godstoget gir tilkobling til et nettverk av 220 terminaler i Europa med DB Cargo-gruppen og via Kristiansand til 12 terminaler i Norge med CargoNet. Ledetiden vil være på cirka 20 timer fra for eksempel Hirtshals til Duisburg i Ruhr-området, og prisene kan være konkurransedyktige i forhold til lastebilene.

– Vi merker en økende etterspørsel etter denne typen godstransport, og vi vet at 10-20 prosent av de lastebiltrailerne som passerer Hirtshals Havn hver dag, kan overføres til godstog. Potensialet tilsvarer dermed cirka 38 trailere om dagen, sier Michael Rosenlund Langballe, Head of Transport & Logistics på Hirtshals Havn.

Del av grønn Jyllandskorridor

Den grønne godstilkoblingen fra Hirtshals ble godt mottatt av rundt 130 gjester på Hirtshals Havn, med deltakelse fra både danske og norske politikere, representanter fra industrien og pressen. Gjennom taler og paneldebatter ble det satt fokus på partnerskapet mellom DB Cargo Scandinavia, Hirtshals Havn, Nordjyske Jernbaner, CargoNet, Port of Kristiansand, Larvik Havn og Grønn Jyllandskorridor. Det er takket være et produktivt og støttende samarbeid på tvers av partnerne at toget nå er en realitet.

Du kan lese mer om prosjektet Grønn Jyllandskorridor her.

Foto fra testen av godstogruten til Hirtshals - Klikk for stort bildeGodstoget fra DB cargo med tekst som viser at Skandinavia kommer nærmere resten av Europa med godstogruten til Hirtshals havn. Vidar Ose, Agder fylkeskommune