Nå er prosjekt Grønn Jyllandskorridor i gang

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor er et norsk-dansk samarbeid for å fremme Jyllandskorridoren som foretrukket transportnett mellom Norge og Europa.

Foto av Vidar Ose og Even Aksildsen ved H2 Houses nyanskaffede hydrogenbil. - Klikk for stort bildeSelv om prosjektet satser på hydrogendrift på skip og tunge kjøretøy, vil Vidar Ose fra Agder fylkeskommune og Even Askildsen fra H2 House også prøve ut lettere hydrogenkjøretøy. Jo Vegard Aardal

Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier for prosjektet det EU-støttede prosjektet. Sist uke ble det arrangert oppstartskonferanse i Kristiansand der det var godt oppmøte fra begge sider av Skagerak. Regionene Nordjylland og Midtjylland samarbeider tett sammen med Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, i tillegg til flere andre offentlige og private aktører fra begge land.

Bærekraftig transport mellom Norge og Europa

Foto av Vidar OSe, Agder fylkeskommune - Klikk for stort bildeVidar Ose fra avdeling for Strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune. Jo Vegard Aardal

Jyllandskorridoren er det geografiske transportnettet som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med sentral-Europa på vej, jernbane og sjø. Den store daglige transport av gods og passasjerer skaper vekst og utvikling, men skaper også behov for bærekraftige løsninger som sikrer reduksjon av CO2 og andre utslipp.

Mye av denne reduksjonen i utslipp skal vi få til gjennom å gå over til hydrogendrift av skip og tyngre kjøretøy, sier Vidar Ose, prosjektansvarlig i avdeling for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune.

Treårig prosjekt 2023-2025

Prosjektet startet 1. januar i år, og skal løpe ut 2025. Prosjektet er delt i fire arbeidspakker/prosjektaktiviteter, der Agder fylkeskommune har ansvar for benchmarking og posisjonering gjennom to delprosjekt:

 1. Beregninger av klimaavtrykk for transport gjennom korridoren. Benchmarking mot andre korridorer – hvor er det potensialer og utfordringer? Benchmarking mot nasjonale målsettinger og EU-målsettinger samt FN’s bærekraftsmål.
 2. Posisjonere korridoren nationalt i for eksempel nasjonal transportplan (NTP) samt i dansk og svensk planlegging. Posisjonere korridoren i EU’s TEN-T ScanMed og søke finansierings for eksempel i CEF og Horizon til utvikling av korridoren.
Kart som viser Jyllandskorridoren - Klikk for stort bildeJyllandskorridoren - transportkorridor mellom det kontinentale Europa og Norge Vestfold og Telemark fylkeskommune

Om Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren er et transportnett som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinent. Det går daglige ferger fra Kristiansand, Larvik og Langesund til Hirtshals, samt fra Rogaland og mellom Frederikshavn og Gøteborg. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er ellers viktig for næringslivets transporter både i Norge og Danmark.

Partnere fra Agder:

 • Agder fylkeskommune
 • Business Region Kristiansand
 • Kristiansand havn
 • Bykle kommune
 • Kvinesdal kommune
 • CargoNet (godstogoperatør)
 • Greenstat Energy A/S i Arendal (energiselskap med en stor portefølje av grønne hydrogen-prosjekter i Norge, spesielt rettet mot maritim sektor)
 • H2 House Norge i Grimstad (kompetansesenter for fornybar med særlig fokus på hydrogen)

Agder fylkeskommune samarbeider tett med Vestfold og Telemark fylkeskommune om dette prosjektet. I Danmark er både Region Nordjylland og Region Midtjylland med i prosjektet.

 

Gruppefoto av deltakere på oppstartskonferansen for Grønn Jyllandskorridor. - Klikk for stort bildeDeltakerne på oppstartskonferansen for Grønn Jyllandskorridor. Jo Vegard Aardal

Les også

Agder-aktører med i EU-prosjekt om utvikling av Jyllandskorridoren

Utvikler klimavennlig transport i Jyllandskorridoren