Ønsker Setesdals kulturarv inn på statsbudsjettet

Fylkesordfører Arne Thomassen og prosjektleder Annbjørg Lien ber om at Setesdals immaterielle kulturarv tilegnes en fast post på statsbudsjettet på 1 mill. kroner.

Brev til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet fra fylkesordfører Arne Thomassen, sendt 24. juni 2021:

Til statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind 

Norge har ved å ratifisere UNESCO-konvensjonen forpliktet seg til å legge til rette for vern av immateriell kulturarv, og å sikre vern og respekt for enestående kulturuttrykk av ikke–materiell art. Vi i Agder er stolte av at folkemusikk og dans i Setesdal i 2019 er anerkjent på UNESCOs liste.  Gjennom målrettet arbeid i flere år har Setesdalsmiljøet lykkes med å videreføre en tradisjon som sto i ferd med å forsvinne.

UNESCO-oppføringen er en viktig anerkjennelse. Den innebærer også en ekstra forpliktelse og forventninger fra omverdenen til å ivareta og styrke miljøet. Agder fylkeskommune har igangsatt prosjektet Setesdalsfolk, hvor vi har prioritert ressurser til en treårig prosjektstilling for oppfølging av Setesdalsmiljøet. Hovedoppgaven for Setesdalsfolk er å gjøre en målretta og systematisk innsats for å ta vare på og stimulere bruken av tradisjonell musikk, dans og kveding i Setesdal.

Prosjektstillingen er svært viktig, men ikke tilstrekkelig. Disse miljøene er små og sårbare og avhengige av ytterligere oppfølging og støtte for å overleve. Bakgrunnen for vår henvendelse er derfor vår bekymring for Setesdalmiljøet. Der verdensarvstedene har en fast post på statsbudsjettet, hjelp av Riksantikvaren og etablerte verdensarvsentre er det ingen slike tiltak for immateriell kulturarv. Vi som jobber med dette lokalt og regionalt savner oppfølging og økonomisk støtte og erfarings- og delingsarenaer for kunnskap, oversikt og prosesser. Det er helt nødvendig med en anerkjennelse av at Norge tar ivaretakelse av vår immaterielle kulturarv på alvor.

Dette er grunnlaget for at vi ber om at Setesdals immaterielle kulturarv tilegnes en fast post på statsbudsjettet på 1 mill. kroner. Vi etterlyser også en helhetlig strategi fra Kulturdepartementet utover de prioriteringene som ble gjort med ratifiseringen i 2007, og klare føringer fra Kulturrådet. En slik fast bevilgning og strategi vil gi helt nødvendig forutsigbarhet for å ivareta dette unike, men sårbare miljøet.

 

Med vennlig hilsen

Fylkesordfører i Agder
Arne Thomassen

Prosjektleder Setesdalsfolk - UNESCO Setesdal
Annbjørg Lien

 

Kopi av e-post er sendt:

  • Leder i Den norske UNESCO kommisjon, Rebekka Borsch
  • Sekretariatet for Den norske UNESCO kommisjon i Kunnskapsdepartementet, Tanja Kristine Hegge
Til toppen