Sentrumsnært fylkeshus

Fylkestinget vedtok i gårsdagens møte å starte en prosess med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leie av fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Samtidig skrinlegger man Elvegata 4-alternativet til nytt fylkeshus.

Det var et felles forslag fra Høyre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og Partiet De Kristne som fikk flertall i fylkestinget.

Glad for avklaring - nå kan vi gå videre

–  Det var viktig å få en avklaring på hva slags løsning vi skal jobbe med framover, uansett utfall. Fylkeshuset i Agder skal være et av våre bidrag til å realisere bærekraftsmålene i regionplanen. Det skal være vårt fysiske møtested. Bygningen blir viktig som inspirasjon for hvordan andre kan jobbe for å nå regionplanens mål. Det skal bygges i tråd med verdiene og målsettingene som fylkeskommunen har, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Administrasjonen vil nå starte arbeidet med planleggingen av nytt fylkeshus umiddelbart, avklare gjennomføringsstrategi og utarbeide en prosjektplan.

Vedtaket i fylkestinget:

1. Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus.

2. Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for kjøp av eller leid fylkeshus med opsjon for mulig kjøp. Sentral beliggenhet vil vektes høyt i den videre prosessen.

3. Det er ønskelig å se alternativet Elvegata 4 i sammenheng med skolebruksplanen. Det er kjent at det vil bli behov for betydelig flere elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområdet fra 2024. Elvegata 4 kan være en egnet plassering for undervisningslokaler. For fylkeskommunen er bærekraft og miljø viktige kriterier.  

Vedtaket ble gjort med 30 mot 19 stemmer. Fylkesrådmannens forslag til vedtak var å gå videre med renovering av Elvegata 4. Denne innstillingen ble altså forkastet av fylkestinget.

Geografisk område

Det geografiske søkeområdet ble avklart i fylkesutvalget 25.2.2020 og er vist med mørke og mellomblå farger i denne kartskissen:

 

Fylkeshuset skal plasseres i den mørke eller mellomblå delen av kartet.

 

 

– Fylkeshuset i Agder skal bidra til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Målsettingen er å skape merverdi ved å involvere de ansatte, næringslivet og akademia i prosessen, sier prosjekteier Kai Valthyr-Hansen i Agder fylkeskommune.

– Koronasituasjonen har ført til en rask modning av digital kompetanse og digitale arbeidsprosesser. Den har også vist sårbarheten vi som samfunn står overfor i framtiden. Rom- og funksjonsprogrammet for nytt fylkeshus skal ta hensyn til det vi har lært den siste tiden, før vi endelig går ut i markedet, sier Valthyr-Hansen.

Informasjon til de ansatte i Agder fylkeskommune vil prioriteres framover.

Nedstemte forslag fra opposisjonen

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt hadde lagt fram eget forslag til vedtak. Dette fikk ikke flertall og falt:

1. Basert på prosjektforslaget og vurderingene som er gjort av de fire alternativene, rehabiliteres Elvegata 4 til fylkeshus i Agder, med tilhørende undervisningsarealer.

2. Agder fylkeskommune skal primært eie sine egne lokaler til nytt fylkeshus.

Senterpartiet fremmet et eget forslag som også falt:

1. Agder fylkeskommune setter arbeidet med Elvegata 4 som nytt fylkeshus på vent

2. Agder fylkeskommune starter prosessen med å innhente tilbud og forslag til løsninger for nytt fylkeshus basert på utarbeidet rom- og funksjonsprogram og lokaliseringen. Tilbud skal baseres på at fylkeskommunen selv skal leie eller eie nytt fylkeshus.  

3. Valg av nytt fylkeshus gjøres basert etter at innkomne tilbud setters opp mot Elvegata 4 som nytt fylkeshus.

4. Den kommende skolebruksplanen skal på en god måte vise hvordan man dekker behovet for elevplasser i videregående skole i Kristiansandsområdet.