Kjære innbygger i Agder !

En personlig julehilsen fra Arne Thomassen, fylkesordfører

 - I 2021 har vi begynt å kjenne på hvordan den «nye normale hverdagen» er etter pandemien og hvor fort ting kan endre seg. Den nye hverdagen med fortsatt fokus på smittevern, fantastisk oppslutning om vaksinering og en økt digitalisering i hverdagen. I mitt virke som fylkesordfører er jeg imponert over alt som gjøres daglig for å styrke regionen, øke levekårene og senke utslippene. Selv med en pandemi ser vi mange muligheter og stadig utvikling.

Utdeling av matposer fra Frelsesarmeen. Foto - Klikk for stort bildeFør jul vil om lag 1000 husstander ha fått matpose fra Frelsesarmeen bare i Kristiansand. - Synd at så mange trenger dette, men fint at dere når så mange sier fylkesordfører, Arne Thomassen i møte med fra venstre Bjørn Edvart og Astrid, ansatt i Frelsesarmeen og Sheikiba, en av de mange frivillige som bidrar. Cheryl Macdonald /Agder fylkeskommune I 2021 har fylkeskommunen blant annet gjort dette: bygger ny tannklinikk og fagskole i Grimstad. I Søgne samarbeider vi med kommunen om å bygge nytt skolesenter med ungdomsskole, videregående skole og idrettshall. I Farsund åpnet nye Eilert Sundt videregående skole, tidligere i høst.

Vi har også, flere steder i fylket vårt, gjort det tryggere for myke trafikanter: Sirdal, Hægebostad og rett over nytt år står gang/sykkelvei på Blakstadheia i Froland, ferdig.

Preikes – digital skolehelsetjeneste for lærlinger og elever i videregående skole, startet opp i år, etter initiativ fra ungdommene i ungdommens fylkesutvalg. Vi har ansatt landets første NAV-ombud og 25 bedrifter har fått innovasjonsstøtte av fylkeskommunen.

Fylkestinget valgte i vår at den sjelden Solblom (Arnica montana) skal være Agder sin fylkesblomst. Vi samarbeider om dagsturhytte i alle våre 25 kommuner.

I det vi snart går inn i frivillighetens år er det flott at vi i 2021 har fått på plass en frivillighetsstrategi for Agder. Den frivillige sektoren betyr mye for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse. Kort sagt skal strategien forebygge utenforskap.

Derfor er det også hyggelig å gi en liten gave til Frelsesarmeen. Hvert år gir vi 15 000 kroner (det beløpet som tidligere ble brukt på julekort og porto) til et veldedig formål. I år gikk gaven til Frelsesarmeen i Kristiansand som har delt ut matposer til om lag 1000 husstander når dette leses.

På slutten av anderledesåret 2021, vil jeg oppfordre deg til å ha fokus på smittevern, ha omsorg for hverandre og gi oppmuntring til venner og familie.

Vennlig hilsen Arne Thomassen, fylkesordfører

Gave til Frelsesarmeen i Kristiansand - Klikk for stort bildeFylkesordfører Arne Thomassen overrekker gave til Frelsesarmeen i Kristiansand, her representert ved Bjørn Edvart Andersen, kaptein i Frelsesarmeen. Cheryl Macdonald  

Til toppen