Agder fylkeskommune – historisk oppstart

1. januar 2020 er grensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder historie. Historiens første fylkesordfører og fylkesrådmann i Agder møttes på grensen kort tid før den historiske sammenslåingen.

Ved gammel fylkesstein. Foto - Klikk for stort bildeDenne fylkessteinen er nå historie. Fylkesordfører Arne Thommassen og fylkesrådmann Tine Sundtoft J.J. Buchard

 – Det er med stor respekt jeg går til oppgaven som Agders første fylkesordfører. Jeg er heldig som har en dyktig administrasjon i ryggen og et fylkesting som vil ta hele Agder i bruk. Vi må levere på regionplan 2030 og vise at Agder er en godt fremovervendt region med unike muligheter. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på jobben og ser frem til å besøke alle fylkeskommunens enheter på nyåret – og i tillegg møte samtlige kommuner, sier Arne Thomassen som første fylkesordfører i Agder.

– Nå begynner det store arbeidet med å gjøre Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Det er derfor gledelig at vi er i rute og kan starte opp Agder fylkeskommune basert på et vedtatt budsjett for 2020 og en vedtatt økonomiplan for 2020-2023, sier Tine Sundtoft, første fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Fakta om Agder fylkeskommune

Fylkesvåpenet:

Fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

I sak 27/18 4. juni 2018 vedtok fellesnemnda å innstille forslag nr. A med eik i gull på rød bakgrunn som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Endelig vedtak ble deretter gjort av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Her kan du se alle forslagene som ble behandlet

Fylkesvåpenet kan lastes ned i ulike formater

Symbolikken i fylkesvåpenet:

 • Fylkesvåpenet for Agder – et forgylt eiketre på rød bakgrunn – er utviklet ut fra Aust-Agders og Vest-Agders tidligere fylkesvåpen.
 • Eika har en viktig historisk og symbolsk betydning for regionen, man finner den over store deler av Agder, og den har vært en viktig nærings- og eksportartikkel.
 • Treet var tilbake i tid en viktig møteplass for beslutningstagere, og er et symbol på visdom og soliditet.
 • Fylkesvåpenet er det offisielle symbolet for fylkeskommunen og er fastsatt av fylkestingene i Aust-Agder og i Vest-Agder.

Om Agder fylkeskommune:

Fylkeskommunen er det regionale forvaltningsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030. Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som vil arbeide med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for:

 • 18 videregående skoler med over 11 000 elever
 • 3 000 løpende lærekontrakter
 • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
 • SMI-skolene i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinske institusjoner)
 • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
 • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
 • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder
 • et totalbudsjett på ca. 5,5 mrd. kroner og 3 000 ansatte

Fylkesadministrasjonen og virksomhetene:

 • Agder fylkeskommunes politiske og administrative ledelse er samlet i Kristiansand.
 • I tillegg har fylkesadministrasjonen også avdelinger på Fløyheia i Arendal. Fylkeskommunens virksomheter er for øvrig lokalisert over hele fylket.

Politisk organisering:

 • Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 49 representanter som velges hvert fjerde år.
 • Fylkestinget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (H). Bjørn Ropstad (Krf) er fylkesvaraordfører.
 • Fylkestingsrepresentant Gro Bråten (Ap) er opposisjonsleder. Mathias Bernander (H) er leder i hovedutvalg for næring, klima og miljø. Rune André Sørtveit Frustøl (Krf) er leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Steinar Bergstøl Andersen (Frp) er leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Christian Eikeland (Frp) er leder i hovedutvalg for samferdsel.

Administrativ organisering:

 • Fylkesrådmannen er øverste administrative leder i fylkeskommunen og har sammen med lederteamet med åtte fylkesdirektører ansvaret for fylkeskommunens totale virksomhet.
 • Tine Sundtoft er fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Administrativ info:

Nettside: www.agderfk.no (går live 1.1.2020)
Postadresse: Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Sentralbord: 380 50 000

Spørsmål kan rettes til:

 • Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, tlf: 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
 • Fylkesrådmann, Tine Sundtoft, tlf: 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no fra 01.01.2020

Oppdtert 7. juli 2023: Tilpasset universell utforming