Historisk første fylkesting i ett samlet Agder

Fevik, 23.10.19: Arne Thomassen (H) ble valgt til Agders første fylkesordfører, mens Bjørn Ropstad (Krf) ble valgt til fylkesvaraordfører på det konstituerende fylkestinget i Agder i dag. Gro Bråten (Ap) ble valgt som opposisjonsleder.

Det nye fylkestinget i Agder. Foto - Klikk for stort bildeDet nye fylkestinget i Agder Jacob Johannes Buchard   

Fylkestinget i Agder, med 49 representanter, konstituerte seg onsdag 23. oktober 2019 på Strand Hotel Fevik i Grimstad. Den historiske hendelsen ble markert ved at avtroppende leder for fellesnemnda, Terje Damman, overleverte det nye fylkesordførerkjedet for Agder til den påtroppende fylkesordføreren.

Blant sakene som ble behandlet var:
• Godkjenning av fylkestingsvalget 2019
• Valg av fylkesutvalg, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder
• Valg til hovedutvalgene, kontrollutvalget og ulike fagutvalg
• En rekke reglementer og møteplan for 2020

Fylkesutvalg og hovedutvalg

Disse fylkestingsrepresentantene ble valgt til de nye hovedutvalgene:

Fylkesutvalget:

• Arne Thomassen (H)
• Torunn Ostad (H)
• Bjørn Ropstad (KrF)
• Janne Nystøl (KrF)
• Andreas Arff (Frp)
• Beate Johnsen (V)
• Gro Bråten (Ap)
• Kai Steffen Østensen (Ap)
• Oddbjørn Kylland (Sp)
• Margit Dale (Sp)
• Birte Simonsen (MDG)

Utdanning og kompetanse:

• Rune André Frustøl (KrF), leder
• Erik Johan Tellefsen Lindøe (H), nestleder
• Torunn Charlotte Nyberg (H)
• Ingrid Williamsen (Frp)
• Lill May Vestly (PDK)
• Nina Jentoft (Ap)
• Fredrik Jensen (Ap)
• Jon Grindland (Sp)
• Morten Ekeland (SV)

Næring, klima og miljø:

• Mathias Bernander (H), leder
• Jacob Handegard (V), nestleder
• Hannah Dybesland (H)
• Jon-Olav Strand (KrF)
• Mariann Slettene (Frp)
• Nils Harald Rennestraum (Ap)
• Venke Anny Nes (Ap)
• Mirell Høyer-Berntsen (SV)
• Esben Moy (MDG)

Samferdsel:

• Christian Eikeland (Frp), leder
• Ingunn Fjærbu Roppestad (KrF), nestleder
• Rune Hagestrand (H)
• Harald Fauskanger Andersen (H)
• Ingebjørg Godskesen (Pp)
• Neda Blakstad (Ap)
• Dag Eide (Ap)
• Thor Jørgen Tjørholm (Sp)
• Oda Sofie Pettersen (MDG).

Kultur, helse og frivillighet:

• Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder
• Sally Vennesland (H), nestleder
• Maiken Messel (H)
• Tore Askildsen (KrF)
• Even Tronstad Sagebakken (Ap)
• Line Kysnes Vennesland (Ap)
• Kristin Ljosland (Sp)
• Knut Henning Thygesen (R)

Til toppen