Live

Allmøte | 22. september 2023 kl. 13.00

Allmøtet for ansatte i fylkesadministrasjonen avholdes i «Mellomrommet» i 1. etasje i nybygget på fylkeshuset i Tordenskjolds gate 65 i Kristiansand.

Vi oppfordrer til å møte opp fysisk for ansatte i Kristiansand, det blir storskjerm i den delen av lokalet som ikke ser «scenen».

 

Tidligere sendinger | Arendalsuka

Tirsdag 15. august

Tirsdag kl. 8.00-9.00: 
Startskuddet for norsk havvind har gått! Hvordan skal utbygging ivareta våre felles interesser?

Tirsdag kl. 9.00-10.30:
Agders uthavner: Vil vern hemme utvikling og bruk?

Onsdag 16. august

Onsdag kl. 10.30-11.30
«Alle» heier på høyere yrkesfaglig utdanning, eller gjør de egentlig det?

Onsdag kl. 12.00-12.50:
Må vi ofre hyttebyggingen på natur- og klimakrisens alter?

Onsdag kl. 14.30-16.30:
Sosial bærekraft i praksis: Verdien av å ta ansvar
Likestilt arbeidsliv om hvordan sikrer vi at demografiske endringer, teknologisk utvikling og det grønne skiftet bidrar til et likestilt og bærekraftig samfunn.

Onsdag 15.30-16.30:
Hele landet må med: Hvorfor satser ikke Nasjonal transportplan mer på lønnsomme klimakutt i regionbyene?

Onsdag 16.30-17.30
Har regionreformen gitt regional superkraft? Om fylkeskommunens framtid

Torsdag 17. august

Torsdag 8.00-9.00
Hvordan kan CCS bidra til å nå klimamålene?
Hør politikere og industrien diskutere hvilke rammevilkår for karbonfangst og -lagring som trengs, og når de må være på plass for å nå klimamålene i 2030.

Torsdag 11.00-12.15:
Setesdalskulturen har fått verdsarvstatus - store verdiar og vårt felles ansvar
Utøving av spel (hardingfele og munnharpe), song og dans i Setesdal vart i 2019 innlemma på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Norsk kulturarv vart med det ein del av verdas kulturarv.

Torsdag 11.00-12.00:
Migrasjon, demografi og sysselsetting - hvordan lykkes vi i Agder?
Hør politikere og industrien diskutere hvilke rammevilkår for karbonfangst og -lagring som trengs, og når de må være på plass for å nå klimamålene i 2030.