Live

Samfunnsviterne Agder | 7. juni

08.45 Videosendt frokostmøte:
Hvorfor er aktivitetsbaserte arbeidsplasser en god idé?
Eksempler fra NAV Lindesnes og Agder fylkeskommune.
Du kan stille spørsmål og skrive kommentarer i chaten under videovinduet.
Arr: Samfunnsviterne Agder og Samfunnsviterne i Agder fylkeskommune

 

 

Tidligere sendinger på agderfk.no/live

SOVA 2023 | 25.-26. mai

Samarbeid om velferdsteknologi Agder (SOVA). Tverrfaglig møteplass for deg med interesse for innovasjon og samarbeid om velferdsteknologi.

Dag 1 av SOVA 2023 i opptak

Oppsummering dag 1 i opptak

Dag 2 av SOVA 2023 i opptak

Forum for samfunnsutvikling | Demografi i Agder | 24. juni | Evje

Hva er de praktiske og faktiske konsekvensene av demografiutviklingen i Agder? Skal vi utvikle Agder til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår i 2030 kreves det samarbeid.

Forum for samfunnsutvikling | Evje | 24. mai 2023