Live

Vårt Agder | Forum for samfunnsutvikling

23. november 2021 | kl. 9.00 - 11.10

Velkommen til å følge forum for samfunnsutvikling 23. november. I det øverste videovinduet kan du følge fellessesjonen kl. 9-10 og temasesjonen forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold.

De andre to temasesjonene kan du velge fra kl. 10 når fellessesjonen er avsluttet.

kl. 9.00: Fellessesjon og temasesjon kl. 10.00: Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold

Temasesjon kl. 10.00: Forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser

Temasesjon kl. 10.00: Forum for klima og miljø

Til toppen