Live

Dagskonferanse om Folkehelseundersøkelsen i Agder

Onsdag 31. januar | kl. 10-15

På dagskonferansen vil en helt fersk resultatrapport bli lansert. Folkehelseinstituttet vil presentere hovedfunn fra undersøkelsen, etterfulgt av regionale og lokale reaksjoner på rapport og resultater. 

Du finner påmelding på denne siden

 

Tidligere sendinger

Dialogsamling handel og attraktive by-, tettsteds- og bygdesentre

Hva har lokalisering av handel og tjenestevirksomhet å si for å skape attraktive byer og tettsteder i Agder?  | 15. desember kl. 10.00 - 14.30.

Arrangementet er en del av pågående arbeid med regional plan for senterstruktur og handel i Agder.  Mer informasjon om denne planen finner du her: Regional plan for senterstruktur og handel i Agder