For deg som er i begynnelsen av din karriere

Vi ønsker å tilby unge arbeidserfaring. Hos oss kan du finne deg en sommerjobb, bli lærling eller trainee. 

 Bli lærling i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune som lærebedrift

Kollasj av personer i ulike lærefag.  - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune / T.E. Schrøder / Adobe Stock

Vi er stolt over å være en lærebedrift for mange lærlinger i ulike lærefag, med ulik bakgrunn. Vi har i dag rundt 70 lærlinger innenfor mange utdanningsområder. Hos oss kan du få følgende fagbrev:

Hvem kan bli lærling?

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere, du får også lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- eller svenneprøve. 

I fylkeskommunen har vi både ungdom- og voksenlærlinger. Det vil si at vi tilbyr læreplasser til ungdommer fra og med 17 år, og også til voksne fra og med 25 år. For å kunne få en læreplass kreves det vanligvis at du har: 

  • fullført og bestått relevant VG1- og VG2-år for lærefaget du ønsker å få læreplass ved
  • noen fag har tilleggskrav, som- for eksempel politiattest (se listen over lærefag ovenfor)

Hva er en lærling

Tips for å få læreplass

Hvordan søker jeg læreplass?

Fristen for å søke læreplass ved hovedinntaket er 1. mars. Du kan søke gjennom Vigo, som er fylkeskommunenes søknadsportal for å søke videregående opplæring. Du kan også direkte kontakt med oss eller få hjelp fra et opplæringskontor.  

Søk på vigo

Sjekk utlyste stillinger på webcruiter

Hva tjener jeg som lærling?

Som lærling tjener du en prosentandel av begynnerlønnen til fagarbeider i yrket du tar utdanning i.

I Agder fylkeskommunen tjener du 50% av begynnerlønnen til en fagarbeider gjennom hele lærlingeløpet ditt. 

 Sommerjobber i Agder fylkeskommune

Kollasj av ulike unge personer som jobber med forskjellige oppgaver i sommer. - Klikk for stort bilde Agder Fylkeskommune / Kjell Inge Søreide

– Jeg lærte mye og fikk en bedre forståelse av hvordan jobblivet funker. Jobben gav meg en ordentlig rutine og hjalp meg økonomisk. Det sier 16 år gamle Tomasz.

Marcus (16) sier det slik: – (Jeg) tilbrakte flere uker på fylkeshuset i Agder i sommerjobben som renholder. Dette var veldig fint, og jeg er takknemlig for muligheten jeg fikk. Initiativet om å få unge uten arbeidserfaring i jobb heier jeg på.

Sommerjobber for ungdommer

Dersom du er ungdom og ønsker en sommerjobb i fylkeskommunen er det arbeidsinkluderingsbedriftene som har hovedansvar. De gjennomfører intervjuet med deg, ansetter deg, utbetaler din lønn og gir deg opplæring.

I tillegg til de praktiske driftsoppgavene, kan du som ungdom gjøre renholdsoppgaver og merkantile oppgaver. Særlig vil dine digitale kunnskaper være en kjempefordel for oss som arbeidsgiver. Du kan også være vertskap for eksempel på museer og arrangement. Kartleggingsoppgaver er en annen viktig mulighet for eksempel knyttet til vei, her må du være over 18 år og ha førerkort. 

Sommerjobber for studenter

Vi har flere avdelinger i fylkeskommunen som er interessert i deg som holder på med et studium, eller nylig har blitt ferdig. Du finner utlysninger for sommerjobber på Webcruiter i begynnelsen av året.

Sjekk utlyste stillinger på Webcruiter

Det er disse avdelingene som er særlig interesserte i studenter:

  • Bærekraftig utvikling
  • Samskaping og internasjonalisering
  • Veg- og samferdsel 

Som fylkeskommune er vi med på å bygge opp Karrieresprang som et tilbud der studenter i sommerjobb får et sosialt opplegg i tillegg til jobben. 

 Bli trainee i fylkeskommunen

Kollasj av traineer. Illustrasjon.  - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune / Adobe Stock

Vi har jevnlig traineer i Agder fylkeskommune. Disse kommer gjennom vår samarbeidspartner Trainee Sør, som står for rekruttering og oppfølging av traineene. Det er avdelingslederne i de ulike avdelingene som har den daglige oppfølgingen.

Traineeprogrammet varer i 18 måneder, fordelt på tre perioder. Som trainee får du erfaring i både offentlig og privat næring. Programmet har en mentorordning og tilbyr både faglige og sosiale aktiviteter. Traineer og virksomheter knytter god kontakt, og blir engasjert i et sterkt nettverk på Sørlandet.

– Trainee Sør er en viktig kompetanseinvestering for Agder. Nettverket av traineer utgjør nå over 150 alumni-traineer. Det første traineekullet har over 15 års arbeidserfaring, godt plassert i alle deler av næringslivet og offentlig sektor på Agder. Nettverket gjør Agder mindre, og skaper god dynamikk og synergier på tvers av sektorer, forteller Knut Lindland som er fylkesdirektør. 

Trainee Sør

 Ung voksen i jobb

Flere unge arbeidstakere i fylkeskommunen er medlem i Næringforeningens U40 som er en satsing der Næringsforeningen ønsker å gi unge arbeidstakere en stemme i utvikling av regionen og næringslivet.

På denne måten ønsker vi å hjelpe våre unge medarbeidere til å bygge seg et profesjonelt nettverk og løfte Agder som en attraktiv region for unge arbeidstakere. 

Fylkeskommunen støtter dette ved å dekke medlemsbidraget til de ansatte i fylkeskommunen som faller innenfor målgruppen for satsingen. Du kan lese mer om dette her: 

Næringsforeningens U40-program