Lønn, pensjon, arbeidsformer og andre goder

Vi ønsker å være en arbeidsplass der medarbeiderne trives. Med gode ordninger for våre ansatte vil vi blant annet bidra til et godt arbeidsmiljø.

På denne siden

​​ Lønns- og arbeidsvilkår

Vi sikrer lønns- og arbeidsvilkårene dine gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. 

Vi ønsker at medarbeidere våre opplever arbeidsplassen sin som trygg, også i vanskelige livssituasjoner:

 • Dersom du skulle bli syk, forskutterer fylkeskommunen full lønn i hele det første året. Det vil si at du ikke trenger å vente på utbetaling av sykepenger for den stillingsprosenten som du er sykemeldt. 
 • Ved foreldrepermisjon får du også full lønn ut fra stillingsprosenten din. 

 Arbeidstid

I Agder fylkeskommune er vi opptatt av en god balanse mellom arbeid og fritid. Derfor ønsker vi som arbeidsgiver å legge til rette for fleksibilitet innenfor rammer gitt av lov- og avtaleverk. Det forventes ikke at medarbeidere normalt skal være tilgjengelig for arbeidsgiver i sin fritid, verken fysisk eller digitalt.

Ordinær arbeidstid

 • Ordinær arbeidstid er 7,5 timer pr. dag inkludert pausetid. Ordinær arbeidstid pr. uke er 37,5 timer.
 • Det forventes at ansatte skal være tilgjengelig for intern og ekstern samhandling. Dette skjer normalt i tidsrommet fra kl. 08.00 – 15.30, men kan variere avhengig av arbeidets art.
 • Ordinær arbeidstid er lik gjennom hele året.

Fleksibel arbeidstid

 • Den enkelte medarbeider har rett til fleksibel arbeidstid. Graden av fleksibilitet vil variere etter arbeidets art, og må ikke gå på bekostning av brukere, intern og ekstern samhandling eller utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Fridager

 • Julaften og nyttårsaften har de ansatte i Agder fylkeskommunen fri
 • Onsdag før skjærtorsdag avsluttes arbeidsdagen kl. 12:00

 Ferie

I Agder fylkeskommune har vi en tariffavtale som gir 4 ekstra feriedager utover 21 dager etter ferieloven. Feriepenger er på 12% og utbetales på junilønnen. Arbeidstakere som fyller 60 år har krav på en ekstra uke med ferie. En medarbeider har rett til å avvikle hovedferien (3 ukers ferie) i perioden 1.juni – 30.september. 

 Fleksibel arbeidsplass

Det nye fylkeshuset er bygget som et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept. Dette gjør vi for å legge til rette for organisasjonspolitikken i praksis, noe som må til for å løse samfunnsoppdraget vårt. For ansatte i fylkesadministrasjonen kommer flytting til det nye fylkeshuset til å påvirke måten arbeidet organiseres på. Konseptet legger opp til mer fleksibilitet og aktivitetsbasert samarbeid. Agder fylkeskommune legger opp til:

 • Arbeidets art tilsier ulike arbeidsformer og medfører autonomi i oppgaveløsning. Vi aksepterer forskjellig praksis på tvers av avdelingene for å skape best mulig trivsel og effektivitet.
 • Sporadisk hjemmearbeid, dvs. mulighet for noe hjemmekontor. Dette avhenger av arbeidets art og organisering.
 • For å løse samfunnsoppdraget best mulig er fylkesadministrasjonen organisert som en matriseorganisasjon. Det betyr at avdelingene i fylkesadministrasjonen er inndelt i områder med spesialkompetanse innen hver fagavdeling. Når oppdrag skal løses henter man inn spesialkompetanse på tvers av avdelinger i ulike arbeidsgrupper, team, prosjekt osv. alt etter arbeidets art.

 Forsikringer

Som ansatt i Agder fylkeskommune er du ulykkesforsikret både på jobb (inkludert reisevei), og på fritiden. Du er reiseforsikret på jobbreiser, og omfattet av fylkeskommunens gruppelivsforsikring.

 Pensjon

Agder fylkeskommune har to pensjonsordninger for alle ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Dersom du har en undervisningsstilling, har du din pensjon i Statens pensjonskasse (SPK). Øvrige ansatte har sin pensjon i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Du kan lese mer om det ved å følge lenkene nedenfor:

KLP

SPK

 Andre goder

Bedriftshytte på Hovden

Agder fylkeskommune har en bedriftshytte på Hovden. Denne har ansatte i Agder fylkeskommune mulighet til å leie. 

Alle ansatte i Agder fylkeskommune og pensjonister kan søke!

Kantine

Agder fylkeskommune har kantine med en variert meny. Det er fullt mulig å ta med egen niste i kantinen. Ansatte er sterkt oppfordret til møtes i kantinen i lunsjen, da dette er med og bygger laget på tvers av avdelinger. 

Mat som serveres i kantiner og på møter og arrangementer i regi av Agder fylkeskommune skal ha en tydelig tilhørighet til regionen. I praksis betyr det at innen 2025 skal minst 50 % av råvarene, beregnet ut fra kostnad, hentes fra Agder

Bedriftsidrettslag og trening

Agder fylkeskommune er opptatt av folkehelse og ønsker å støtte sine medarbeidere i å være aktive. Derfor har vi bedriftsidrettslag som tilbud til alle ansatte. 

Foreløpig er det en ordning for løping i terrengkarusellene i Agder, egen kajakkgruppe og egen gå gruppe. Vi håper også at noen tar initiativet til å opprette fotballgruppe (under planlegging), volleyballgruppe og tilbud om Yoga. Andre grupper og aktiviteter ønskes også velkommen.

Agder fylkeskommune har også avtale med noen treningssentre i Kristiansand og Arendal:

 • SATS i Kristiansand - 15 prosent rabatt
 • Spicheren i Kristiansand - 15 prosent rabatt
 • Aktiv trening i Arendal - 50 kroner pr måned i rabatt

Det er i tillegg et treningsrom på fylkeshuset i Kristiansand med tilknyttet garderobe og dusj. 

Sosiale sprell

I Agder Fylkeskommune finnes det en velferdskomite som organisere sosiale aktiviteter for administrasjonsansatte i Agder Fylkeskommune, både i Arendal og Kristiansand. Det skaper gode anledninger for å bli kjent med nye kollegaer på tvers av avdelingene. 

Mobilitet

Agder fylkeskommune ønsker å være en bærekraftig arbeidsgiver. Derfor legger vi opp til at alle ansatte kan komme seg til jobb ved å bruke kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Det finnes garderobe og dusj på flere arbeidsplasser og innendørs sykkelparkering blant annet på fylkeshuset i Kristiansand. Men fylkeskommunen kan også inngå særskilte avtaler om parkering for ansatte med særskilte tilretteleggingsbehov. 

For ansatte som trenger å komme seg rundt i tjenesten er det mulighet for å låne både el-sykkel og el-bil. 

U40 (Næringsforeningen)

Er du ansatt i fylkeskommunen og er under 40 år gammel, dekker fylkeskommunen medlemskapet i U40. U40 skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 40 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere.

Les mer om U40

Kunstforening

Foreningens formål er å fremme interesse for kunst blant våre ansatte. Virksomheten skal hovedsakelig bestå i å kjøpe inn kunst for utstilling i Fylkeshuset og siden foreta trekning blant medlemmene.