Ledige stillinger i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med over 3000 ansatte.

Fylkeskommunen leverer tjenester knyttet til undervisning, vei, tannhelse, næringsutvikling og  kultur. Vi kan tilby gode arbeidsvilkår, hyggelige kolleger og interessante arbeidsoppgaver.

Du finner alle våre ledige stillinger i en egen jobbportal. Dette gjelder både undervisningsstillinger i de videregående skolene, øvrige virksomheter og administrasjonen.

Ledige stillinger i Agder fylkeskommune 

I jobbportalen får du en oversikt over ledige stillinger. Søknader sendes og behandles elektronisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til stillinger i Agder fylkeskommune!