Årsrapporter, regnskap og tertialrapporter

Aktuelt dokument

Rapport for 1. tertial 2024

Vedlegg til fylkesutvalgs-og fylkestingssak

Kveld ved tjern. Foto - Klikk for stort bilde Bente Hamre

Årsrapport og regnskap 2023

Årsrapport 2023 (Framsikt)

Regnskap 2023 (PDF, 2 MB)

Tertialrapporter 2023

Rapport for 2. tertial 2023 - vedlegg til fylkesutvalgs- og fylkestingssak

Rapport for 1. tertial 2023 - vedlegg til fylkestingsutvalgs- og fylkestingssak i juni

Årsberetning og regnskap for tidligere fylkeskommuner

Årsmelding (PDF, 4 MB) og regnskap (PDF, 8 MB) for Vest-Agder fylkeskommune 2019.

Årsmelding (ZIP, 50 MB) og regnskap (PDF, 14 MB) for Aust-Agder fylkeskommune 2019.