Årsberetninger, regnskap og tertialrapporter

Tertialrapporter 2023

Årsberetning og regnskap for tidligere fylkeskommuner

Årsmelding (PDF, 4 MB) og regnskap (PDF, 8 MB) for Vest-Agder fylkeskommune 2019.

Årsmelding (ZIP, 50 MB) og regnskap (PDF, 14 MB) for Aust-Agder fylkeskommune 2019.