NAV-ombudet i Agder

NAV-ombudet i Agder skal på fritt og selvstendig grunnlag jobbe for å veilede NAV brukere i Agder som trenger hjelp til å komme videre i sin sak.

Portrett av en mann - Klikk for stort bildeJahn-Tore Fjeldstad, NAV-ombudet i Agder Kjell Inge Søreide

NAV-ombudet tilbyr hjelp til selvhjelp. NAV-ombudet skal bistå med råd og veiledning, samt utarbeide oversikter som på en objektiv måte sier noe om brukernes opplevelser av NAV.

Hvem kan kontakte NAV-ombudet?

Alle som trenger råd og veiledning for å komme videre i sin NAV sak kan kontakte NAV-ombudet. NAV-ombudet skal ikke «overta» saks- eller klagebehandlingen, eller andre plikter som etter forvaltningsloven ligger hos NAV og Trygderetten. Vi er per i dag èn person ansatt i tjenesten, og har kontorsted både i Arendal og i Kristiansand.

All hjelp fra NAV-ombudet er gratis og underlagt taushetsplikt.

Hvordan kontakte NAV-ombudet 

Har du erfaringer eller spørsmål du ønsker å ta opp med NAV-ombudet, eller ønsker å avtale et møte, ber vi deg bruke kontaktskjema.

Gå til skjema

Du kan også kontakte ombudet på telefon 904 05 790 mellom klokken 0800 – 1530 på hverdager.