Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Hvem kan kontakte oss?

Alle kan ta kontakt med ombudet. Uansett om henvendelsen gjelder deg selv, ditt barn, din elev eller en du kjenner vil vi gjerne at du tar kontakt. Ombudet tar imot alle slags henvendelser som gjelder barn og unge. Vi kommer også gjerne på besøk til barnehager, skoler, fritidsklubber etc. og snakker med både voksne og barn. Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss  

Vi er i dag fire ansatte i tjenesten, og har kontorsted både i Arendal og i Kristiansand. Du kan selv velge hvem du vil kontakte.

Dersom du ikke har vært i kontakt med noen av ombudene tidligere, eller om henvendelsen gjelder en sak som kan være aktuell for hele tjenesten, ber vi deg bruke felles e-postadresse. Ikke send personlig informasjon på epost.

Send epost til Oppvekstombudet

Du kan også ringe oss på telefon 48 25 03 30.

Du kan finne mer informasjon om ombudene i Norge her:

Ombudsfunksjoner

Til toppen