Trafikksikkerhetsforum

Trafikksikkerhetsforumet i Agder har fem politiske representanter valgt av fylkestinget. Forumet skal gi råd i trafikksikkerhetsspørsmål.

Trafikksikkerhetsforum ble konstituert 18. mars 2020, og er et faglig forum som skal ta initiativ til, og gi faglige råd om trafikksikkerhet. I tillegg til de politiske representantene er følgende aktører representert:

  • Trygg Trafikk
  • Agder politidistrikt
  • Utrykningspolitiet
  • Statens vegvesen
  • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Agder
  • Fylkeskommunens administrasjon
  • Nullvisjonen Agder
  • Trafoen

Henvendelser kan rettes til leder av forumet:

Arne Thomassen (H) fylkesordfører