Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesting (UFT) og Ungdommens fylkesutvalg (UFU) er to fellesorgan for ungdomsmedvirkning i Agder fylkeskommune

UFT og UFU er rådgivende organer for fylkeskommunen i saker som gjelder, eller har konsekvenser for barn og ungdom. Gjennom UFT og UFU skal ungdom i Agder ha reell medvirkning, kunne påvirke politiske saker og øke ungdommenes samfunnsengasjement.

Videre skal UFT og UFU stimulere til politisk engasjement, samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosesser. UFT og UFU skal være partipolitisk uavhengig. UFT gjennomføres en gang i året som en konferanse med dagsaktuelle temaer. 

UFT skal i hovedsak bestå av ca. 60 ungdom mellom 15-19 år. Deltakere i UFT kan ikke på valgtidspunktet ha fylt 19 år. UFUs medlemmer velges for ett år og kan ta gjenvalg. UFT velger UFU, ungdommens fylkesordfører og ungdommens fylkesvaraordfører. 

Reglement for ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg (PDF, 134 kB)

Møteplan for ungdommens fylkesutvalg, saker og medlemmer

Til toppen