Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Aktive høringer:

Fylkestinget i Agder vedtok den 14. desember å sende forslag til tre regionale planer på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn: 

  • Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033
  • Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
  • Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050

Svarfrist for høringen er fredag 31. mars 2023.

Til toppen