Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Aktive høringer:

Agder fylkeskommune har sendt følgende på høring: Midlertidig endring i nærskoletabellen knyttet til § 2 i lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass. Høringsfristen er 24. 0ktober.

Til toppen