Møteplan og politiske saker

Agder fylkeskommune har tatt i bruk  en ny nasjonal fellesløsning for politisk møtekalender.  For fullstendig oversikt over saker og møter gå til eInnsyn.

eInnsyn. Politiske saker og dokumenter 
Søketips og brukerveiledning 

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter.

Møteplan 2024
Møteplan 2024 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget   7.     7.-8.  18.-19.    24.*  22.-23.    10.-11. 
Fylkesutvalget  30.  27.  19.  23.    4.-5.  27.  10.  8.  5.** 26.-27.  17. 
Administrasjonsutvalget 30.  27.  19.  23.    4.  27.  10.  8.  5. 26.  17. 
Fylkesutvalget som klageutvalg 30.  27.  19.  23.    4.  27.  10.  8.  5. 26.  17. 
Hovedutvalg for utdanning og folkehelse   6.    16.  28.      17.  19.   
Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet   6. 13.  10.  22.    28.  18.    20.   
Hovedutvalg for næring, kultur og miljø 18.-19.    14.  11.  23.    29.  19.    21.   
Yrkesopplæringsnemnda 25.      9.  16.      10.  21.  12.   
Fylkeseldrerådet 31.  1.    5. 6.     12.    13.-14.   
Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder 31.  1.    3.  15.      12.    13.-14.   
Rådet for likestilling, inkludering og mangfold i Agder 31.  1.    3.  15.      12.    13.-14.   
Ungdommens fylkesutvalg 31.  1.    3.  15.      12.    13.-14.   
Ungdommens fylkesting 11.-12.                     
Kontrollutvalget   14. 13. 22.   3.   4. 16 13. 4.
Fylkeskommunedirektørens budsjettfremleggelse                   5.    

*Fylkestingets budsjettkonferanse

**Fylkeskommunedirektørens budsjettfremleggelse