Nett-TV fra politiske møter

Fylkesutvalget har ekstraordinært møte 6. juli 2021.

Møtet avholdes digitalt. Sendingen kan ses i vinduet under.

Sakspapirer fylkesutvalget 6. juli 2021

Utvalget har to ordinære saker og en orienteringssak til behandling:

  • PS 95/21 Nytt fylkeshus i Agder  
  • PS 96/21 Uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn av ny 1. gangsbehandling av reguleringsplan Spindsodden - bnr/gnr 3/26,33 m.fl. i Farsund kommune  
  • OS 22/21 Status oppstart ny ferjeoperatør i Flekkefjordsambandene - AutoPass

 

 

Til toppen