Nett-TV fra politiske møter

Her kan du følge politiske møter på video.

Fylkesutvalget 6. juni 2023

09.00 Administrasjonsutvalget
10.30 Fylkesutvalget

Saksliste fylkesutvalget 6. juni 2023

 

Tidligere sendinger

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 25. mai

Hovedutvalg for næring, klima og miljø 25. mai

Hovedutvalg for samferdsel 23. mai

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23. mai

For tilgang til opptak av sendinger fra tidligere møter, ta kontakt med avdeling for kommunikasjon. Se kontaktinformasjon under.