Nett-TV fra politiske møter

Politiske møter sendes direkte. Fredag 5. mars var det møte i areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen. Opptak av møtet kan ses i vinduet under.

Møte i ATP-utvalget 5. mars

 

Videoarkiv

Til toppen