Nett-TV fra politiske møter

To av hovedutvalgene har møte torsdag 9. september 2021.

Kl. 09.00 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet | Sølvgarden på Rysstad

Kl. 10.00 Hovedutvalg for næring, klima og miljø | Sirdal høyfjellshotell

Sakspapirer kultur, folkehelse og frivillighet  Sakspapirer næring, klima og miljø

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Hovedutvalg for næring, klima og miljø

 

Til toppen