Nett-TV fra politiske møter

Her kan du følge politiske møter på video.

Fylkesutvalget 28-29. november 2023

Tirsdag 28. november

Saksdokumenter administrasjonsutvalget 28. november

Saksdokumenter fylkesutvalget 28.-29. november

Opptak av administrasjonsutvalget tirsdag 28. november

Onsdag 29. november

Orienteringer for fylkesutvalget

 

Forslag til budsjett og klimabudsjett 2024

og handlings- og økonomiplan 2024-2027 for Agder fylkeskommune | presentert 9. november kl. 9.00

Fylkeskommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024 - 2027, årsbudsjett 2024 og klimabudsjett 

Opptak av Tine Sundtoft og Lise Solgårds presentasjon av forslaget

Tidligere sendinger

For tilgang til opptak av sendinger fra tidligere møter, ta kontakt med avdeling for kommunikasjon. Se kontaktinformasjon under.