Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og består av 49 representanter som velges hvert fjerde år.

Fylkestinget i Agder. Foto - Klikk for stort bilde Jacob Johannes Buchard

Fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (H).

Møter i fylkestinget holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven.

Kommunelovens § 11.5

Møteplan for fylkestinget, saker og medlemmer 

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.