Gruppeledere i fylkestinget

Fylkesordføreren er den viktigste folkevalgte lederen i norske fylkeskommuner. Men også andre folkevalgte kan utøve individuelt lederskap. Det kan være fylkesvaraordfører, opposisjonsleder, ledere av de ulike hovedutvalgene og gruppelederne. Hvert enkelt parti som er valgt inn på fylkestinget har en gruppeleder.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier via gruppeleder er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Gruppeledere i Agder fylkesting

Gruppeledere i Agder fylkesting
Navn Parti Epost
Torunn Ostad Høyre Send e-post
Gro Bråten Arbeiderpartiet Send e-post
Andreas Arff Fremskrittspartiet Send e-post
Janne Nystøl Kristelig Folkeparti Send e-post
Kristin Ljosland Senterpartiet Send e-post
Mirell Høyer-Berntsen SV - Sosialistisk Venstreparti Send e-post
Beate Marie Johnsen Venstre Send e-post
Kjell Erik Sandvik Industri- og Næringspartiet Send e-post
Oda Sofie Pettersen Miljøpartiet De Grønne Send e-post
Lisbeth Raanes Hansen Rødt Send e-post
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Send e-post
Frank Rørheim Konservativt Send e-post