Gruppeledere i fylkestinget

Fylkesordføreren er den viktigste folkevalgte lederen i norske fylkeskommuner. Men også andre folkevalgte kan utøve individuelt lederskap. Det kan være fylkesvaraordfører, opposisjonsleder, ledere av de ulike hovedutvalgene og gruppelederne. Hvert enkelt parti som er valgt inn på fylkestinget har en gruppeleder.

Å ta direkte kontakt med politikere og partier via gruppeleder er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker.

Gruppeledere i Agder fylkesting

Gruppeledere i Agder fylkesting
Navn Parti Epost
Gro Bråten Arbeiderpartiet Gro.Braten@politiker.agderfk.no
Vidar Kleppe Demokratene Vidar.Kleppe@politiker.agderfk.no
Andreas Arff Fremskrittspartiet Andreas.Arff@politiker.agderfk.no
Torunn Ostad Høyre Torunn.Ostad@politiker.agderfk.no
Janne Nystøl Kristelig Folkeparti Janne.Nystol@politiker.agderfk.no
Birte Simonsen MDG Birte.Simonsen@politiker.agderfk.no
Ingebjørg Godskesen PP Ingebjorg.Godskesen@politiker.agderfk.no
Knut Henning Thygesen Rødt Knut.Henning.Thygesen@politiker.agderfk.no
Oddbjørn Kylland Senterpartiet Oddbjorn.Kylland@politiker.agderfk.no
Mirell Høyer-Berntsen SV Mirell.Hoyer-Berntsen@politiker.agderfk.no
Beate Marie Johnsen Venstre Beate.Marie.Johnsen@politiker.agderfk.no