Hovedutvalg for næring, kultur og miljø

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø 2023-2027 - Klikk for stort bilde Kjell Inge Søreide

Hovedutvalg for næring,  kultur og miljø består av 11 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

 

Hovedutvalg for næring. kultur og miljø 2023 - 2027