Hovedutvalg for næring, kultur og miljø

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for næring, kultur og miljø 2023-2027 - Klikk for stort bildeFra venstre: Marit Grefstad (Ap), Solveig Helljesen (Ap), Ivar Bergundhaugen (V), Kjell Erik Sandvik (INP), Torunn Ostad (H), Steinar Rørvik (FrP), Jason Alexander Kannemeyer (SV), Mikkel Røed Nesse (H), Hannah Benedicte Teigland (H), Margit Dale (Sp) og Raymond Bærø (KrF) var ikke til stede da bildet ble tatt. Kjell Inge Søreide

Hovedutvalg for næring,  kultur og miljø består av 11 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

 

Hovedutvalg for næring. kultur og miljø 2023 - 2027