Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet 2023-2027 - Klikk for stort bildeFra venstre: Frank Rørheim (K), Hans Otto Lund (H), Terje Eikin (KrF), Oda Oline Omdal (H), Fredrik Jensen (Ap), Steinar Bergstøl Andersen (FrP), Jan Dukene (H), Ingrid Merethe Williamsen (FrP), Thor Jørgen Tjørhom (Sp), Geir Pedersen (INP), Oda Sofie Pettersen (MDG) Kjell Inge Søreide

Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet består av 11 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til samferdsel, trafikksikkerhet og mobilitet, herunder ansvar for å følge opp leveranser fra AKT AS.

Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet 2023 - 2027

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.