Hovedutvalg for utdanning og folkehelse

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for utdanning og folkehelse 2023-2027 - Klikk for stort bilde Kjell Inge Søreide

Hovedutvalg for utdanning og folkehelse består av 11 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. 

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til opplæring. Dette innebærer ansvar for hele utdanningssektoren med videregående skoler, SMI-skolen, PP-tjenesten, fagskoler, karrieresentra, fagopplæring, oppfølgingstjenesten, voksenopplæring, botilbud og opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Hovedutvalg for utdanning og folkehelse 2023 - 2027

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.