Status for politiske vedtak

Politiske vedtak som er gjort i Agder fylkeskommune fra og med oktober-2019 er nå tilgjengelige. Sidene har oversikt for hvor og når vedtak er fattet, og hva som er status på oppfølgingen av vedtakene som er gjort.

Løsningen anbefales benyttet på PC for best opplevelse. Det anbefales å benytte søk på sidene, sidene har ikke selvstendig søkefunksjon men du kan bruke "control-tasten" sammen med "f"-tasten på PC eller «finn-funksjonen» på mobil eller nettbrett. Det arbeides med å utarbeide universell utforming på sidene.

Status på  vedtak fattet i fylkestinget

Status på vedtak fattet i fylkesutvalget

Status på vedtak fattet i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Status på vedtak fattet i hovedutvalg for næring, klima og miljø

Status på vedtak fattet i hovedutvalg for samferdsel

Status på vedtak fattet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Administrasjonsutvalget og fylkesutvalget som klageutvalg er ikke publisert i denne løsningen. Ta kontakt for spørsmål om disse utvalgene. For behandlinger i medvirkningsorganene vises det til politisk møteprotokoll.

Politisk møtekalender

Løsningen inneholder store mengder data. Det kan derfor ta noe tid å laste inn sidene.