Status for politiske vedtak valgperioden 2019-2023

Politiske vedtak som er gjort i Agder fylkeskommune forrige valgperiode er tilgjengelige. 

Politiske vedtak 2019 - 2023

Sidene har oversikt for hvor og når vedtak er fattet, og hva som er status på oppfølgingen av vedtakene som er gjort.

Løsningen anbefales benyttet på PC for best opplevelse. Det anbefales å benytte søk på sidene, sidene har ikke selvstendig søkefunksjon men du kan bruke "control-tasten" sammen med "f"-tasten på PC eller «finn-funksjonen» på mobil eller nettbrett. Løsningen inneholder store mengder data. Det kan derfor ta noe tid å laste inn sidene.

Dokumentet er ikke lenger en del av viktige administrative prosesser. Vi beklager at dokumentet ikke er fullgodt universelt utformet.

Oversikt politiske vedtak fra 2019 til 2023 (PDF, 2 MB)