Fylkestingsvalg 2023

Fylkestingsvalget avholdes mandag 11. september 2023. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 10. september.

Ved fylkestingsvalget velges det representanter til fylkestinget i Agder fylkeskommune. Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ og tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Til fylkestinget i Agder fylkeskommune skal det velges 49 representanter.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i fylkestinget må man være oppført på en liste som stiller til valg i fylket.

I henhold til valgloven er man valgbar til fylkestinget dersom man oppfyller følgende krav

  • har stemmerett
  • er folkeregistrert som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen
  • ikke er utelukket eller fritatt

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i fylkeskommunen er ikke valgbare til fylkestinget. Regler for hvem som er utelukket, og fritaksmuligheter, finnes i