Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret godkjenner partienes og gruppers forslag til valglister, og sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Møtekalender for fylkesvalgstyret