Skolevalg

Skolevalg er en form for prøvevalg som holdes ved skoler i forbindelse med stortings-, og kommune- og fylkestingsvalg.

Skolevalg, skoledebatter og valgtorg gir elevene en opplevelse av å være en aktiv medborger i et demokrati, og en praktisk innføring i demokratigrunnlaget. Skolevalget er en del av skolenes oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller kompetansemål i læreplanen.

Se mer om skolevalget 2023:

Skolevalget 2023