Stortingsvalg

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september. Til stortingsvalget skal det velges 169 stortingsrepresentanter. Fra Agder er det 10 representanter , fire fra Aust-Agder og seks fra Vest-Agder. 

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

Det betyr at Agder har to ulike valgdistrikter, Aust-Agder og Vest-Agder.

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

Informasjon om listeforslag til stortingsvalget 2021

Mottatte listeforslag og kandidater

Aust-Agder valgdistrikt

Alliansen – alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet 
Helsepartiet
Høyre
Industri- og Næringspartiet
Kristelig folkeparti Krf
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne 
Partiet De Kristne
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Stortingsvalget 2021 - mottatte listeforslag Aust-Agder valgdistrikt  (PDF, 50 kB)

Vest-Agder valgdistrikt

Alliansen – alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet 
Helsepartiet
Høyre
Industri- og Næringspartiet
Kristelig folkeparti Krf
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne MDG
Partiet De Kristne
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Stortingsvalget 2021 - mottatte listeforslag Vest-Agder valgdistrikt  (PDF, 58 kB)

Til toppen