Stortingsvalg

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september. Til stortingsvalget skal det velges 169 stortingsrepresentanter. Fra Agder er det 10 representanter , fire fra Aust-Agder og seks fra Vest-Agder. 

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene, med justering for kommuner som er overført mellom fylkene/valgdistriktene.

Det betyr at Agder har to ulike valgdistrikter, Aust-Agder og Vest-Agder.

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

 

Nærmere om listeforslag

 

Innkomne listeforslag Aust-Agder valgkrets

 

Innkomne listeforslag Vest-Agder valgkrets

Til toppen