Listeforslag for stortingsvalget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er fastsatt til mandag 13. september 2021. Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2021 kl. 12.00.

På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i fylkeskommunen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Antall kandidatnavn

Valglovens § 6-2: Antall kandidatnavn på listeforslaget:

  1. Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

For Vest-Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 6 og maksimum 12 kandidater.

For Aust- Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 4 og maksimum 10 kandidater.

Skjema for innlevering av listeforslag

Skjema for innlevering av listeforslag

NB: Vedlegg med oversikt over kandidatenes fødselsdato bostedsadresse, samt kontakt info til tillitsvalgte må følge ved listeforslaget.

Veiledning til utfylling av listeforslag

Underskrifter

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Det er nå mulig å bruke en digital løsning for å stille listeforslag og samle inn underskrifter. Det er mulig å bruke denne løsningen alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

Les mer om den digitale løsningen

Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved stortingsvalget 2021 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

  • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
  • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet.

Les mer om partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Innlevering

Listeforslagene kan leveres direkte til fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand ved politisk sekretariat. Innleveringsfrist: 31. mars 2021 kl. 12.00.

Listeforslagene kan også sendes i posten til fylkesvalgstyret i Agder fylkeskommune ved Steinar Knutsen Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Posten må da har kommet frem til fylkeskommunen 31. mars 2021 kl. 12.00.

Mer informasjon om valg og innlevering av listeforslag

Til toppen