El-båtladeprosjektet «go:LEIF»

I el-båtladeprosjektet «go:LEIF» samarbeider norske og svenske deltagere for å legge forholdene til rette for å etablere en «ladeveg» for elbåter i fritidsbåthavner langs Agder-kysten og andre steder. 

Hva er go:LEIF?

Prosjektnavnet «go:LEIF» er kommet til som en forkortelse av «Grønn Omstilling med Lading, Elektrifisering og Infrastruktur for Fritidsbåter».

Prosjektet får finansiering fra EU gjennom Interreg-samarbeidet Öresund-Kattegat-Skagerrak, og Agder fylkeskommune deltar sammen med Arendal kommune, Universitetet i Sørøst-Norge og en rekke andre aktører.

Prosjektets mål

Målet med prosjektet er å bidra til grønn omstilling gjennom elektrifisering, smart teknologi og bærekraftige forretningsmodeller. 

Sverige og Norge har til sammen én million motordrevne fritidsbåter. Nesten alle er drevet av fossilt brensel, og CO2-utslippene er beregnet til over 400 000 tonn per år. Ulike miljøskadelige stoffer kommer i tillegg til dette.

El-båtladeprosjektet skal legge forholdene til rette for å etablere en «ladeveg» for elbåter i fritidsbåthavner blant annet langs Agder-kysten.

Prosjektet vil blant annet bidra til å

  • øke interessen og kompetansen innen el-båter og el-båtlading både blant havner, kommuner og båtinteresserte
  • styrke regionens teknologiutvikling og næringsliv på aktuelle områder
  • forskningsstudier om fritidsbåtbruk for kunnskapsbygging
  • kombinere båtlading med fornybar energiproduksjon

Partnere

Prosjektet har følgende deltagere:

  • Norge: Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Lydløsfestivalen og Universitetet i Sørøst-Norge
  • Sverige: Innovatum Science Park, Business Region Göteborg, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB

Medfinansiører: EU / Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, samt Västra Götalandsregionen.

Arendal er eneste norske kommunepartner i Interreg-prosjektet. I prosjektperioden 2023–2025 skal kommunen etablere en hurtiglader og om lag 40 ladepunkter, samt arrangere workshoper og møteplasser for aktørene som deltar i omstillingen til et utslippsfritt båtliv.

Agder satser på el-båtlading

Med en utpreget fritidsbåtkultur, mange havner, spennende destinasjoner og tradisjon for båtproduksjon, har Skagerrak-regionen gode forutsetninger for rask omstilling innen el-båtlading og tilstøtende tjenester.

Norge har kommet lenger enn Sverige med hensyn til omlegging av fritidsbåter. I Arendal kommune arbeides det med både ladeplaner og ladekart, og Lydløs elbåtfestival er en godt besøkt arena for fremtidens båtliv.

Forventede resultater fra prosjektet

Prosjektet tester ut nye offentlige ladepunkter i fritidsbåthavner langs den delen av kysten i Norge og Sverige som tilhører Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Det etableres et grenseoverskridende nettverk for økt næringssamarbeid.

For å øke kunnskapen og kompetansen til sentrale aktører, gjennomføres det workshoper med minst 100 havner og kommuner som skal stimulere til utvikling av elektriske fritidshavner. Prosjektet forventes å bidra til redusert bruk av fossilt brensel i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen, et teknologiskifte i fritidsbåtsektoren, økt bruk av fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller.

Prosjektet startet opp 1. mars 2023, og avsluttes 31. desember 2025.

Budsjett

Totalt prosjektbudsjett: 2 359 660 euro

Norsk budsjett: 6 717 538 norske kroner

Norsk medfinansiering 50 prosent: 3 358 769 norske kroner