Fora på korte verdikjeder

Vi jobber med korte verdikjeder for lokal verdiskaping og vi jobber for bedre rammevilkår og større muligheter for produsenter, foredlere og distributører av lokal mat på Agder.

Kontakt leder av Matpakke 2:

Liv Birkeland
E: liv@birk.as
M: 930 56 787