Fora på kunnskap

Bygge kunnskap for bedre folkehelse og økt bærekraft. 

Vi jobber for sunnere og mer bærekraftig mat i barnehager og skoler. Det handler om å løfte kunnskapen hos flere og lage smarte strategier for innkjøp til det offentlige.


Kontakt leder av matpakke 1:

Helene Isaksen
E: helene@geitmyra.no
M: 481 06 669