Folkehelseprogrammet 2017-2027

Folkehelseprogrammet er en nasjonal tiårig satsing fra 2017 til 2027 med tilskudd over statsbudsjettet. 

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid. Kommuner skal utvikle tiltak og metoder som utprøves og evalueres. Folkehelseprogrammet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Agder ble programfylke i 2017. 

Artikkelliste