Helsefremmende skoler og barnehager

Agder fylkeskommune satser på barn og unge med en langsiktig satsing på helsefremmende skoler og barnehager. 

Skal vi lykkes med å redusere de sosiale ulikhetene og bedre levekårene, må vi tilrettelegge for at de universelle oppvekstarenaene fremmer god helse og trivsel for alle. God helse og trivsel fremmer god læring og kan forebygge utenforskap. 

Barn bruker stadig mer tid i barnehage og på skolen, noe som setter større krav til hvordan barns grunnleggende behov blir ivaretatt på disse arenaene. 

Sentrale behov for barn er:

  • fysisk aktivitet 
  • god ernæring
  • inngå i sosiale fellesskap
  • omsorg
  • søvn og hvile

Agder fylkeskommune samarbeider med fire kommuner om å utvikle tiltak i en pilot for en mer helsefremmende skole og barnehage i perioden 2024-2027. Dette er del av en langsiktig satsing på barn og unge i regionen. 

Artikkelliste