Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Om ordningen

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Tildeling av tilskudd foretas ut fra gjeldende regelverk og retningslinjer for tilskuddsordningen. Tilskuddet utlyses årlig med forbehold om godkjent statsbudsjett. 

Frister

Søknadsfrist for midler i 2023 er 1. april. Rapporteringsfrist for midler utbetalt i 2022 er 1. april 2023. Rapporteringsfrist for midler utbetalt i 2023 er 1. april 2024. 

Regelverk

Til toppen