Kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke fylkeskommunen om tilskudd til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Om ordningen

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Tildeling av tilskudd foretas ut fra gjeldende regelverk og retningslinjer for tilskuddsordningen. Tilskuddet utlyses årlig med forbehold om godkjent statsbudsjett.

Søknadsfrist 1.mars.

Søkere må logge inn via ID-porten. 

Søknadsskjema (krever innlogging) 

Regelverk