Prosjekter og samarbeid

Oppdraget med å løfte levekårene på Agder er krevende og forutsetter et tett og godt samarbeid mellom ulike offentlige aktører, organisasjoner, arbeidsliv og frivilligheten. Fylkeskommunen er pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket, og vil bidra med et godt kunnskapsgrunnlag. 

Innsatsen bør være koordinert, og av denne grunn har vi introdusert "OHOI-prinsippet". Dette representerer en minst 1000 år gammel tradisjon som mennesket har benyttet når tunge tak skal tas, eksempelvis når en tung båt skal dras på land. Da ropes det ohoi for at alle skal trekke samtidig i samme retning. Det man oppnår da er to viktige ting, folk slites ikke ut unødig, og sannsynligheten for å oppnå målet økes betraktelig.

På Agder har vi lenge hatt utfordringer der vi skiller oss fra landsgjennomsnittet, slik som andel som står utenfor arbeidslivet eller andelen som tar beroligende medikamenter. Mange ulike tiltak har vært satt inn. Vi tror det vil være viktig å sentrere innsatsen rundt noen få, felles universelle tiltak på Agder da mange av utfordringene overskrider kommunegrensene, og utfordringene er så komplekse og sammensatte at mange kommuner vil ha nytte av å samarbeide om disse.

Folkehelsestrategi for Agder  (PDF, 20 MB)

Folkehelsestrategien har ikke et eget handlingsprogram fra 2022 men realiseres som en del av andre fagplaner, strategier og handlingsprogram.  

Til toppen