Prosjekter og samarbeid

Samarbeid og koordinert innsats er vesentlig for å oppnå vellykkede satsinger innen det tverrfaglige folkehelse- og levekårsarbeidet.

Koordinert innsats

Oppdraget med å løfte levekårene på Agder er krevende. Det forutsetter et tett og godt samarbeid mellom ulike offentlige aktører, organisasjoner, arbeidsliv og frivilligheten. Fylkeskommunen er pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket, og vil bidra med et godt kunnskapsgrunnlag.

Innsatsen bør være koordinert, og av denne grunn har vi introdusert "OHOI-prinsippet". Dette representerer en minst 1000 år gammel tradisjon som mennesket har benyttet når tunge tak skal tas. Eksempelvis når en tung båt skal dras på land. Da ropes det ohoi for at alle skal trekke samtidig i samme retning. Det man oppnår da er to viktige ting, folk slites ikke ut unødig, og sannsynligheten for å oppnå målet økes betraktelig.

Universelle tiltak

På Agder har vi lenge hatt utfordringer der vi skiller oss fra landsgjennomsnittet. Eksempelvis slik som andel som står utenfor arbeidslivet eller andelen som tar beroligende medikamenter. Mange ulike tiltak har vært satt inn. Vi tror det vil være viktig å sentrere innsatsen rundt noen få, felles universelle tiltak på Agder. Mange av utfordringene overskrider kommunegrensene. De er så komplekse og sammensatte at mange kommuner vil ha nytte av å samarbeide om disse.

Samarbeidsstrukturer

Samarbeids- og utviklingsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene på Agder vil være viktige for konkretisering og forpliktende oppfølging av regionplanen. Folkehelseområdet vil inngå som et av mange elementer i disse avtalene. Sentrale samarbeidsstrukturer vil være Vårt Agder og forum for levekår, likestilling inkludering og mangfold, planforum og rådmannssamling. 
 

Artikkelliste