Integreringsoppgaver

Som en del av regionreformen ble flere integreringsoppgaver overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene med virkning fra 01.01.20.  Dette gjelder også for Agder fylkeskommune.
 

Oppgaver fylkeskommunen har ansvar for

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid.

Samarbeid med regionale sektormyndigheter.

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Midler som i dag går til tilskuddsordningene Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

Bosetting: kapasitetsstyring (ansvaret for anmodning og fordeling av den enkelte flyktning ligger fortsatt hos IMDi).

Kontaktpersoner

Tore Engelsen, mobil 955 26 136
Joanna Derdowska, mobil 993 91 929

 

 
Til toppen