Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

  • Forskning og kunnskapsutvikling
  • Tilbud om kompetanseheving
  • Nettverk og samarbeid
  • Tilskuddsordninger
  • Brukermedvirkning
  • Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

 

LIM-tilskudd til kommuner i Agder

Agder fylkeskommune har besluttet at LIM tilskudd ikke videreføres i 2021.

Til toppen