Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold har virket siden 2015.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

  • Forskning og kunnskapsutvikling
  • Tilbud om kompetanseheving
  • Nettverk og samarbeid
  • Tilskuddsordninger
  • Brukermedvirkning

 

LIM-tilskudd til kommuner i Agder

Agder fylkeskommunen lyste ut LIM-tilskudd også i 2020. (fristen var 12.mai 2020). Alle kommuner som vil sette i gang egne tiltak og prosjekter for å bidra til økt likestilling kunne søke. Det ble avsatt totalt 1 000 000 kroner til formålet, og det kunne søkes om tilskudd i størrelsesorden 200 000 – 500 000 kroner. Det er et krav om 50 % egeninnsats.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon. Mulighet for å søke om midler i 2021 avhenger av vedtak i fylkeskommunens eget budsjett. Følg med på denne siden.

Søknadsfrist 12. mai 2020.
Til toppen