Likestilling, inkludering og mangfold i Agder

Agder fylkeskommune arbeider langsiktig og systematisk for å oppnå økt likestilling knyttet til blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (PDF, 5 MB) ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i 2014 og trådte i kraft i 2015.

Likestillingsarbeidet er godt integrert i den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen for Agder. Våre konkrete verktøy er:

  • Forskning og kunnskapsutvikling
  • Nettverk og samarbeid 
  • Brukermedvirkning
  • Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027. (PDF, 5 MB)