Erfaringer fra en mentor i programmet Multikulturell mentoring

I artikkelen kan du lese om erfaringer fra å delta som mentor i programmet Multikulturell Mentoring.

I artikkelen brukes begrepene mentor og adept. Mentor er oftest en erfaren leder eller fagspesia­list. Mentor skal forstå og kjenne til de utfordringene som adepten har og stimulere til Iæring og utvikling. Adept er den som skal Iære og utvikle seg. 

I en mentorrelasjon er fokuset først og fremst på adeptens behov for utvikling og læring. Men også mentoren må føle at det gir noe tilbake i form av refleksjon, nettverk og læring – og den gode følelsen av å bidra til et annet menneskes utvikling. 

Å dele mine erfaringer og kunnskaper finner jeg stor glede av , og jeg opplever det som svært motiverende å kunne bidra til andres suksess. (mentor i programmet sammen om en jobb) 

Hvorfor ønsket du å bidra som mentor?

Jeg finner stor glede i å dele mine erfaringer og kunnskaper, og jeg opplever det som svært motiverende å kunne bidra til andres suksess. Kompetanse er drivkraften bak innovasjon. Gode ideer og nyskapende løsninger oppstår når mennesker med ulike ferdigheter og perspektiver samarbeider. Som mentor lærer jeg mye om ulike kulturer og perspektiver, noe som jeg kan ta med meg i mitt daglige arbeid.

Hvordan kan mentoren og mentorprogrammet bidra til å styrke den enkeltes mulighet for jobb? 

Navigeringen av arbeidslivet i et nytt land kan være en utfordrende reise, preget av kulturelle forskjeller, språkbarrierer og manglende nettverk. Som mentor bringer jeg med meg erfaring og kunnskap som kan hjelpe med å forstå de sosiale normene, forventningene og den spesifikke arbeidskulturen i Norge.

Som mentor kan man bidra til å forbedre norskkunnskapene, spesielt når det gjelder fagspråk og arbeidsrelaterte uttrykk. Dette er avgjørende for å kunne kommunisere effektivt på arbeidsplassen og bygge tillit blant kolleger og ledere.

En flott del av mentorprogram er at man kan introdusere nettverk av kontakter innen bransjen deltaker ønsker å jobbe i. Dette kan åpne dører for mulige jobbmuligheter, samt gi adepter verdifulle innsikter og råd om jobbsøknadsprosessen.

Hvilke kunnskaper kan du gi en adepter? 

Forventningsavklaringer er viktig når vi starter samarbeidet. Som mentor kan jeg ikke skaffe en jobb men skal være en person som støtter og motiverer til adapters mål og prosess. Det er viktig at man har god samhandling og trygghet og en god plan for samarbeidet.

En mentor kan veilede deg gjennom karriereplanlegging og hjelpe adapter med å identifisere styrker, svakheter, mål og ambisjoner. Dette kan være svært nyttig når du prøver å navigere i det norske arbeidsmarkedet.

Hva kan være en utfordring i en jobbsøkerprosess eller for å få en fast jobb?

Å lære seg et nytt språk, bygge opp nettverk og integrere seg godt er avgjørende. Veien kan være utfordrende, og derfor er det viktig å ha støttespillere. En realistisk plan og å ta ansvar for ens egen prosess er nøkkelen. Å lære seg norsk og knytte nettverk er essensielt.

I dagens arbeidsmarked er gode norskkunnskaper ofte etterspurt, enten som et minimumskrav eller foretrukket egenskap. Å beherske norsk kan være avgjørende for å kvalifisere seg til stillinger og motta jobbtilbud.

Hvordan er det å delta i et digitalt mentorprogram?

Det gir oss en større fleksibilitet i programmet. Mange avtalte møter gjennomføres enten via Teams eller fysisk tilstedeværelse. Med alt digitalt, har vi en enkel strukturering av arbeidet i programmet. Dette gir oss muligheten til å knytte kontakt med andre mentorer og dele erfaringer. Vi har også et godt nettverk for faglig påfyll og tilgang til en verktøykasse med viktig informasjon og skjemaer. Den digitale tilnærmingen betyr at informasjonen er tilgjengelig raskt, og mulighetene for oppdateringer er alltid til stede.

Hvorfor vil du oppfordre andre til å bidra som mentor?   

Det gir verdier og er lærerikt. Du får så mye igjen som mentor. Det å bruke sin arbeidserfaring og kunnskap kan være til stor hjelp for personer som i dag står utenfor arbeidsmarkedet. Man møter mange flotte personer som er motivert og står på trappen inn i vårt felleskap. 

Samlet sett kan mentorering av arbeidstakere som er utenfor jobb være en verdifull og meningsfull opplevelse som ikke bare bidrar til den enkeltes suksess, men også til samfunnets velferd som helhet. Jeg håper at bedrifter og ansatte ser på denne mulighet for verdiskapning, dette er satt i så godt system. Er man usikker har man et program som tilrettelegger det meste. Man blir overrasket på hvor lite man selv trenger å bruke av tid, du skal i hovedsak bidra til motivasjon i prosessen.  Du møter personer fra din bransje som er så engasjerte med stor kraft og egenmotivasjon, de trenger noen som kan være støttende og heier fram.  Tidsbruk, noen timer i mnd, det kan alle dele for vi får så mye tilbake.