Tilbud om etterutdanning - Likestilt arbeidsliv i praksis

Bilde av Anne Grete Solberg, OsloMet  i en læresituasjon - Klikk for stort bildeBilde av Anne Grete Solberg, OsloMet OsloMet

Likestilt arbeidsliv samarbeider med OsloMet, etterutdanning, om et heldigitalt kurs, hvor du kan lære hvordan du kan arbeide systematisk for å oppnå likestilling og mangfold i praksis i private og offentlige organisasjoner. 

Er du interessert i å lære mer, få oppdatert kunnskap og bli god på hvordan du kan jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. I samarbeid med OsloMet har Likestilt arbeidsliv utarbeidet en  skreddersydd fagplan der OsloMet nå tilbyr et digitalt kurs som blant annet tar utgangspunkt i gjeldende lovverk og rammevilkår, hvor vitenskapelig forskning, praktisk operativ innsikt og erfaring vil danne rammene for hva du vil lære.

Det er tre digitale fagsamlinger. Samlingene er fordypning i det forberedende arbeidet du har lagt ned i de digitale læringsressursene. Det forutsettes at du jobber selvstendig før og mellom fagsamlingene. Estimert tidsbruk på kurset totalt er 50 timer.

Fagsamlinger høsten 2024

Alle dagene vil vare fra kl. 10.00 til 12.00.

Fagsamling modul 1: tirsdag 24. september
Fagsamling modul 2: torsdag 24. oktober
Fagsamling modul 3: torsdag 28. november

Det tas forbehold om endringer.

Kurset er aktuelt for deg som er

  • HR-ansvarlig eller HR-konsulent
  • konsulent i selskaper eller enkeltstående
  • rådgiver eller veileder som jobber med likestilling og mangfold
  • interessert i likestilling og mangfold i arbeidslivet

Film om kurset 

Her kan du melde deg på kurset (nettskjema) og lese mer innhold, datoer for gjennomføring, fagplan og kostnader.